Zes hotels van Princess worden geveild

Een geschil tussen FGH Bank en eigenaar European Hospitality Properties leidde ertoe dat nu zes van de acht hotels van Princess Hotel Collection in Nederland ter veiling zijn aangeboden. Eind november sluit de veiling.