Heineken Hoek: rechtszaak om verleende vergunning

Heineken Hoek: rechtszaak om verleende vergunning
Heineken Hoek nieuwe stijl

De nieuwbouwplannen voor de Heineken Hoek op het Leidseplein in Amsterdam zijn onderwerp van discussie bij de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Deze club wil dat de rechter de al verleende vergunning van tafel veegt.

Won Yip Heineken Hoek
Won Yip

De plannen voor sloop en herbouw van de Heineken Hoek op de hoek van het Leidseplein en het Kleine Gartmanplantsoen in Amsterdam zijn al goedgekeurd door de gemeente. Volgens deze plannen komt er een nieuw pand met glazen gevel van zes verdiepingen; 23 meter hoog. Kelder, begane grond en de eerste etage worden grand-café, de bovenste verdiepingen krijgen hotelkamers.

Won Yip gaat de nieuwe Heineken Hoek exploiteren. Eigenaar van het vastgoed is Caransa. Heineken zit tussen de pandeigenaar en exploitant in. Eerder zei Won Yip tegen Misset Horeca dat hij het hele pand zelf gaat exploiteren; zowel het grand café als het hotel.

‘Vergunning moet vernietigd’

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad heeft bij de rechtbank in de stad beroep aangetekend tegen de afgegeven omgevingsvergunning op 29 november 2016. De vereniging wil dat de rechter deze vergunning vernietigt.

De bouwvergunning had volgens hen niet afgegeven mogen worden, omdat het ontwerp 'stedenbouwkundig niet inpasbaar' zou zijn. Het zes verdiepingen hoge gebouw zou het historische karakter van het Leidseplein verstoren. Het pand, in combinatie met de nieuwe steile kap, wordt volgens de vereniging hoger dan het bestemmingsplan daar toelaat.

Hotelstop Amsterdam

Bovendien zou het hotel in strijd zijn met het nieuwe hotelbeleid. Volgens de huidige hotelstop zou er op de locatie volgens de vereniging namelijk alleen 'bij hoge uitzondering' een hotel mogen worden geopend.  Alleen 'unieke hotelconcepten' zouden aan deze eis voldoen. Daarvan is volgens de vereniging bij plannen voor de Heineken Hoek in ieder geval geen sprake.

Het stadsdeel is op de hoogte van het bezwaar van de vereniging, maar stelt dat de vergunning terecht is uitgegeven. Daarbij gold de hotelstop nog niet toen de vergunning voor de Heineken Hoek werd uitgegeven.

Sjoerd Kooistra

Er wordt al jaren gepraat over renovatie en herbouw van deze bekende horecalocatie die ooit in handen was van horecamagnaat Sjoerd Kooistra. Heineken Hoek zou eigenlijk tot 2021 door Sjoerd Kooistra gehuurd worden, maar door diens dood in juni 2010 zijn de contracten herzien. Momenteel is Bert van der Leden van IQ Creative exploitant van de locatie.

Bert van der Leden
Bert van der Leden

Won Yip zei in een eerder interview tegen Misset Horca dat hij al vanaf 2002 aast op de Heineken Hoek. ‘Ik was toen al met Kooistra in gesprek. In mijn ogen draait namelijk alles om de locatie.’

Hotel The Toren Amsterdam

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad procedeerde eerder ook tegen uitbreiding van Hotel The Toren aan de Keizersgracht.