Korenmarkt Arnhem: ondernemers gezocht voor pand Korenbeurs

Korenmarkt Arnhem: ondernemers gezocht voor pand Korenbeurs

Het Focus Filmtheater vertrekt in het voorjaar van 2018  uit het pand De Korenbeurs op uitgaansplein de Korenmarkt in Arnhem. De gemeente zoekt nieuwe horecaondernemers met een goed plan voor het opvallende pand op de Korenmarkt.

Er komt een markant pand vrij midden op de Korenmarkt Arnhem, De Korenbeurs. waar nu nog een filmtheater in zit. De gemeente Arnhem nodigt ondernemers uit om met een gewaagd maar realiseerbaar idee voor het pand te komen. De Korenbeurs houdt ‘Open Huis’ op 15 en 27 september 2017, het pand is dan geopend om gevoel bij de ruimtes te krijgen. Op vrijdag 15 september van 10.00 tot 14.00 uur en woensdag 27 september van 12.00 tot 15.00 uur is het pand geopend voor belangstellenden.

'Wedstrijd' in het kort
Uit alle inzendingen kiest de jury de vijf beste ideeën voor de toekomst van de Korenbeurs. Deze vijf ideeën dienen volledig uitgewerkt te worden. Op basis van de uitwerking en haalbaarheid, wordt er door de jury een winnaar gekozen. De winnaar is de nieuwe exploitant van het pand en ziet zijn idee werkelijkheid worden in de Korenbeurs. De vier overige ideeën ontvangen ieder een vergoeding van vijfduizend euro.

Alle data op een rijKorenmarkt Arnhem Korenbeurs
● 15 en 27 september ‘Open Huis’
● 16 november 10.00 uur sluiting inschrijving
● 18 december bekendmaking vijf beste ideeën
● 5 maart 2018 10.00 uur sluiting indienen businessplan
● 16 april 2018 bekendmaking winnaar & concept

Details inschrijven voor Korenbeurs Korenmarkt

De daadwerkelijke selectieprocedure wordt gevoerd in CTM Solution; het online aanbestedingsplatform van gemeente Arnhem.

De gemeente Arnhem zoekt een koper voor het pand (de opstal) die ook zorgt voor een duurzame exploitatie van het pand. Het perceel waarop de Korenbeurs staat, zal in erfpacht worden uitgegeven.

Voor de nieuwe invulling van de Korenbeurs en de exploitatie hiervan gelden bepaalde eisen, kaders en wensen. Die worden in deze selectieprocedure beschreven. De gemeente zoekt via deze selectie in twee rondes een (toekomstige) ondernemer(sgroep) met 'Het Beste Idee'. Deze ondernemer(sgroep) krijgt de kans het pand te kopen en zijn plan uit te voeren.

In de eerste ronde kunnen ideeën op hoofdlijnen ingediend worden. De aanbieders van de beste vijf ideeën worden in de tweede ronde uitgenodigd hun idee verder uit te werken en een definitief plan te maken. In de tweede ronde moeten de aanbieders onder meer de (financiële) haalbaarheid van hun plan aantonen.

Voor de invulling van de Korenbeurs is de gemeente Arnhem op zoek naar creatieve, 'outof-the-box' en succesvolle oplossingen. Dit hoeft dus niet per definitie een horeca-invulling te zijn, al sluit de gemeente dat niet uit.

De uitdaging 'Het Beste Idee' voor de Korenbeurs moet voldoen aan de volgende kaders: o het gebouw moet een dagfunctie krijgen (in ieder geval overdag open); o de functie moet een toevoeging zijn op het bestaande aanbod1 ; o de invulling moet een zelfstandige trekkracht hebben; er voor zorgen dat er mensen in het gebied komen; o de invulling verrijkt het Korenkwartier in de zin van sfeer, uitstraling, aantrekkingskracht en toekomstperspectief; o de invulling respecteert de cultuurhistorische waarden van het gebouw en de plek; o de invulling is realistisch, haalbaar en toekomstbestendig. Hierbij is de 'dagfunctie' een minimale eis. Met betrekking tot de overige kaders zal worden beoordeeld in welke mate 'Het Beste Idee' hieraan voldoet.