Strandondernemers willen één overheidsloket

Strandondernemers willen één overheidsloket

Er moet zo snel mogelijk één loket komen waar strandondernemers in Noord-Holland al hun vergunningen kunnen regelen. Daarmee moet er een eind komen aan de wirwar van overheidsloketten waar strandondernemers nu mee te maken hebben.

Dit was één van de uitkomsten van het politieke debat dat KHN Noord-Holland in De Nadorst in Blokker organiseerde in de aanloop naar de provinciale verkiezingen. Horecaondernemers en Provinciale Statenleden gingen met elkaar in gesprek over onderwerpen die de horeca raken en die door de provincie opgepakt moeten worden.

Voorzitter van KHN Noord-Holland, Rob Baltus: 'Er zijn erg veel overheidsinstanties die iets te zeggen hebben over het strand. Als horecaondernemers voor hun strandpaviljoen een vergunning willen aanvragen moeten ze daarom langs meerdere overheidsloketten. Denk aan de gemeente, de provincie en het waterschap. Dat kost veel tijd, energie en geld. Goed dat de politiek ook vindt dat dit efficiënter kan en moet.

Op de agenda

Tijdens het debat gaf PVV-lijsttrekker Marco Deen aan de klachten van strandondernemers in zijn eigen woonplaats Zandvoort te herkennen en hier snel werk van te willen maken. PvdA-kandidaat Lars Voskuil heeft zich als voormalig gemeente-raadslid in Gooise Meeren hier al voor ingespannen. Het mandaat voor dit loket ligt volgens de PvdA in eerste instantie bij de gemeente. D66-Statenlid Amelie Strens gaf aan dat dit een belangrijk onderwerp is voor de provincie. Ook in het kader van het kustpact wordt geprobeerd meer duidelijkheid te geven aan ondernemers.

KHN-voorzitter Rob Baltus reageert verheugd op de open houding van de politici: 'Wij zijn blij dat we dit onderwerp konden aankaarten en dat de politici begrip hebben voor deze problematiek. Wij hopen dat dit snel leidt tot een goede samenwerking tussen de overheidsinstanties om te werken aan één loket. Als het even kan nog voor het einde van dit jaar.'

Airbnb

Aan het politieke debat namen de kandidaat Provinciale Statenleden van GroenLinks, PVV, VVD, PvdA, CDA en D66 deel. Naast de problematiek van strandondernemers werd ook gesproken over het belang van voldoende medewerkers voor de horeca in Noord-Holland en de opkomst van Airbnb in de provincie. GroenLinks-kandidaat Robert Zaal en CDA -kandidaat Diana Dekker ondersteunden de oproep van KHN om als provincie de regie te nemen en de negatieve uitwassen van Airbnb te voorkomen. Daarnaast wil VVD-kandidaat Martijn Bolkestein Noord-Holland aantrekkelijker maken voor nieuwe, horecamedewerkers door te investeren in goede wegen en voldoende ruimte voor woningbouw.