Nieuwbouw studentenhuisvesting Hotel Management School Maastricht van start

Nieuwbouw studentenhuisvesting Hotel Management School Maastricht van start

Met het slaan van de eerste paal is woensdag 3 april de bouw van 390 nieuwe duurzame woonunits voor eerstejaarsstudenten op de campus van Hotel Management School Maastricht (HMSM) officieel van start gegaan. Met de ontwikkeling van de nieuwe studentenhuisvesting zet HMSM een belangrijke stap om in de toekomst relevant te blijven in het opleiden van professionals voor de nationale en internationale hotel- en hospitality-industrie.

‘De nieuwe studentenwoningen, die we samen met onze partner MA Hotelschool Develop CV ontwikkeld hebben, zijn belangrijk voor onze onderwijsfilosofie en ambitie’, zegt Ad Smits, directeur van de faculteit Hotel en Facility Management. ‘Met deze woonunits voor onze eerstejaarsstudenten krijgt onze campus een nieuwe kwaliteitsimpuls en wordt nog aantrekkelijker voor studenten.’

De eerste paal werd 3 april symbolisch geslagen door, vlnr op foto hieronder: Hans Teuns (MA Hotelschool Develop CV); Ad Smits, directeur Hotel Management School Maastricht; Bert Jongen, wethouder gemeente Maastricht en Olaf van Nugteren, Lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool.

Van oudsher heeft HMSM zo’n 1200 aanmeldingen per jaar. Door middel van een selectieprocedure worden jaarlijks 350 studenten toegelaten tot de opleiding. Met de nieuwbouw is mogelijk jaarlijks 390 studenten te laten instromen.

De HMSM biedt een Nederlandstalige en een Engelstalige onderwijsstroom aan. De laatste jaren groeit vooral de interesse voor de Engelstalige stroom van studenten uit het buitenland.

Hechte, internationale community op de campus

De campus is een integraal onderdeel van het onderwijsprogramma en heeft eraan bijgedragen dat HMSM in 2013 het bijzondere kenmerk voor kleinschalig en intensief onderwijs van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie toegekend heeft gekregen.

Elke student is verplicht om het eerste jaar van de studie op de campus te wonen. Voor de studenten betekent dit dat zij 24 uur per dag moeten functioneren in een hechte, internationale community.

Dit community-idee wordt ondersteund door het ontwerp van de nieuwe studentenwoningen. Steeds zijn een aantal kamers gecentreerd rond een gezamenlijk community-ruimte. Deze communities zijn verdeeld over drie gebouwen en te midden van elk van deze drie gebouwen is een binnenplaats ontworpen.

De vormgeving stimuleert daardoor de sociale interactie tussen studenten en draagt bij aan hun vorming. De nieuwbouw wordt gefaseerd opgeleverd tussen, naar verwachting, januari 2020 en januari 2021.

Les op een landgoed

De Hotel Management School Maastricht is gevestigd op een fraai landgoed met een kasteel, onderwijsgebouw, studentenkamers en een studentensociëteit. Het schoolgebouw is voor het theoretisch onderwijs, het Teaching Hotel Château Bethlehem voor de praktische vaardigheden en de studentenkamers en studentenvereniging voor de sociale vaardigheden.

HMSM is opgericht op 5 juni 1950 in het Grand Hôtel du Lévrier et de l’AigleNoir in Maastricht en verhuisde in 1954 naar Château Bethlehem waar de huidige campus zich ontwikkelt. HMSM is een onderdeel van Zuyd Hogeschool en heeft zich door de decennia heen ontwikkeld van een vakopleiding met circa 30 mannelijke studenten tot een hbo- en masteropleiding met 1400 nationale en internationale studenten.

HMSM wordt internationaal gezien als een van de voornaamste hotelmanagementopleidingen en heeft diverse nationale en internationale ken- en keurmerken toegekend gekregen. Zo is de opleiding in het bezit van onder meer het kwaliteitszegel Topopleiding van de Keuzegids Hbo en van de internationaal gezaghebbende accreditatie THE-ICE van het International Centre of Excellence in TourismandHospitalityEducation uit Australië.