Meer dan 5000 aanvragen werktijdverkorting vanwege coronavirus

Meer dan 5000 aanvragen werktijdverkorting vanwege coronavirus

Al meer dan 5000 bedrijven hebben werktijdverkorting voor het personeel aangevraagd vanwege het coronavirus. Het aantal aanvragen stijgt 'heel snel', aldus minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Twee dagen geleden stond de teller nog op 1700. In een normaal jaar zijn er ongeveer honderd tot tweehonderd aanvragen voor werktijdverkorting. Op het ministerie wordt er met man en macht aan gewerkt. 'We zijn aan het opschalen', aldus de bewindsman. Maar door de grote aantallen zal de behandeling van aanvragen mogelijk iets langer duren.

Bedrijven die door een calamiteit zoals het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op de regeling. Als ze zeker twee weken lang minstens 20 procent minder werk hebben, mogen ze werknemers minder inzetten en dan ook minder betalen. Het salaris wordt dan aangevuld met een uitkering.

 Hoe zit het met werktijdverkorting?

Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Werktijdverkorting houdt concreet in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is in dienst blijven van de werkgever, terwijl de niet-gewerkte uren worden betaald vanuit de WW.

De werkgever bespaart hiermee loonkosten, en er wordt voorkomen dat werknemers overhaast worden ontslagen, die enige tijd later wellicht weer hard nodig zijn binnen het bedrijf. Het coronavirus wordt door het kabinet aangemerkt als een buitengewone omstandigheid waarvoor een beroep gedaan kan worden op de bestaande regeling voor werktijdverkorting.

Er moet sprake zijn van een direct verband tussen de werkvermindering en de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Bedrijven komen in aanmerking als ze minimaal 2, tot maximaal 24 weken 20% minder werk in de gehele onderneming hebben. De Staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers. Let op: de werknemers blijven wel gewoon in dienst.

Zeker nu veel ondernemers vermoedelijk een deel van de oproepcontracten hebben ingewisseld voor vaste uren contracten vanwege de WAB is het raadzaam deze mogelijkheid in de gaten te houden. Ga voor verder informatie naar de website van het ministerie van SZW.