Terras Top 100 2020 en coronavirus

Terras Top 100 2020 en coronavirus

De crisis die de horeca treft in verband met het coronavirus, treft uiteraard ook de Terras Top 100. Veel ondernemers hebben hun zaak al ingeschreven en de opstart van het traject was al in volle gang.

De Terras Top 100 volgt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus op de voet en zal deelnemers en geïnteresseerden op de hoogte houden van ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende beslissingen.

Vooralsnog is het zo dat de horeca sowieso tot en met 6 april verplicht dicht is. Mocht het zo zijn dat na die tijd de verplichte sluiting opgeschort wordt, zal het Terras Top 100-traject hoogstwaarschijnlijk doorgaan zoals ingepland. Met dien verstande dat de bezoeken een paar weken later zullen starten.

Update via mail en site

Mocht de verplichte sluiting van de horeca verlengd worden, zal de Terras Top 100 zich beraden op volgende stappen, geheel afhankelijk van wat de overheid daarover beslist en wat de voorgeschreven richtlijnen zijn/worden van het RIVM.

Via deze site zal de Terras Top 100 alle updates omtrent de verkiezing van 2020 publiceren. Deelnemers worden ook via de mail op de hoogte gehouden. De inschrijving voor het jurytraject blijft gewoon open.