Khalid Oubaha sleept Grolsch voor de rechter

Khalid Oubaha sleept Grolsch voor de rechter
Khalid Oubaha (c) Studio38c

Khalid Oubaha heeft brouwerij Grolsch voor de rechter gesleept. Onderdeel van Oubaha zijn huurovereenkomst is een exclusief afnamebeding, waardoor hij alleen Grolsch kan schenken. Oubaha eist korting op de huur van zijn pand, vanwege het gemis aan bierkorting door die afnameverplichting.

De rechtszaak diende vorige week bij de kantonrechter in Enschede. Grolsch reageert kort en bondig op het geschil: ‘Wij hebben vertrouwen in een positieve afloop van de zaak. Zolang de procedure nog onder de rechter is, doen we echter geen inhoudelijke mededelingen hierover’.

Afnamebeding

Met name horecaondernemers op de Oude Markt in Enschede huren hun horecaruimte van Grolsch. De bierbrouwer heeft het pand in eigendom, of huurt het van de pandeigenaar. Volgens ondernemer Khalid Oubaha met als doel verzekerd te zijn van een afzetmarkt op een goede locatie. 'Want als Grolsch een locatie verhuurt aan een horecaondernemer, dan mag de brouwer onbeperkt een exclusief afnamebeding in de huurovereenkomst opnemen. De horecaondernemer heeft in feite geen keuze, hij moet dat beding wel aanvaarden. Het enige alternatief is niet huren.'

Khalid Oubaha zegt tegenover Misset Horeca dat hij hoopt dat de rechter zijn insteek durft te volgen. 'Want dat zou een revolutie betekenen.' Oubaha legt zijn punt uit. 'Ik betaal een ton aan huur aan Grolsch, maar krijg bijna geen korting. Ik doe in dat pand 500 hectoliter pils en krijg er 80 euro hectoliterkorting.' Oubaha zegt in Amsterdam bedrijven te kennen die een voorstel van Grolsch kregen van 230 euro hectoliterkorting. 'Maar laat ik voor het gemak uitgaan van 180 euro hectoliterkorting. Dan heb je het over 50.000 euro wat ik meer heb betaald, simpelweg omdat ik mijn pand van Grolsch huur. Maar die locatie is maar een ton aan huur waard.'

'Teveel betaalde is onderdeel van de huurprijs'

Oubaha vervolgt: 'Doordat de horecaondernemer verplicht dranken moet afnemen, betaalt hij substantieel meer voor de dranken dan een ondernemer die 'brouwerijvrij' is. Het verschil tussen die te hoge prijzen en de marktconforme prijzen die iemand zonder afnamebeding krijgt, betaalt hij dus eigenlijk alleen maar om überhaupt de horecaruimte te kunnen gebruiken.' En daar zit ook het punt van de horecaondernemer. 'Dat is precies de definitie van huur. Het gebruik van een zaak in ruil voor een tegenprestatie. Die tegenprestatie kan ook bestaan uit zo'n exclusief afnamebeding, waardoor je meer betaalt dan zonder zo'n beding. Dan volgt een interessante conclusie: het teveel betaalde is onderdeel van de huurprijs en dus ook vatbaar voor huurprijsherziening.'

Huurprijsherziening

Huurprijsherziening is een wettelijk middel om periodiek de huurprijs bij te laten bijstellen, afhankelijk van de ontwikkeling van het prijspeil van vergelijkbare bedrijfsruimte in de buurt, over de voorgaande vijf jaren. Oubaha: 'Ik vind dat de huurprijs in het kader van zo'n herzieningsprocedure ook het 'teveel betaalde' deel van de drankprijzen moet omvatten, omdat dat deel enkel en alleen wordt betaald om het gebruik te hebben en dus een tegenprestatie is voor dat gebruik.'

Oubaha roept horecaondernemers die in hetzelfde schuitje zitten op om zich aan te melden via info@horecazorg.nl. De kantonrechter wijst binnen vier weken vonnis.