Element hotel Amsterdam moet ontruimd na forse huurachterstand

Element hotel Amsterdam moet ontruimd na forse huurachterstand

Exploitant Bari Groep moet het Amsterdamse Element hotel ontruimen en teruggeven aan pandeigenaar Kroonenberg Groep. De laatste had de kantonrechter daarom verzocht en kreeg gelijk, omdat Bari Groep een huurachterstand van bijna €1,5 miljoen had. Per 30 september sluit het hotel.

Exploitant Bari Groep opende Element hotel Amsterdam in februari 2016 en heeft een huurovereenkomst voor 20 jaar met pandeigenaar Kroonenberg Groep.

Beide partijen stonden eind augustus voor de kantonrechter nadat Bari een forse huurachterstand had opgebouwd. Kroonenberg eiste, naast betaling van die achterstand, dat het huurcontract zou worden ontbonden en het hotel zou worden ontruimd.

De rechter heeft Kroonenberg daarin gelijk gegeven en Bari veroordeeld tot het betalen van ruim €1,1 miljoen en ontruiming van het hotel op uiterlijk 24 september. Lees hier de volledige uitspraak. In overleg tussen Bari en Kroonenberg is dat uiteindelijk 30 september geworden.

Oprichter en eigenaar Marco Bari liet kort voor de deadline van de 24e weten dat in goed overleg met de pandeigenaar werd gewerkt aan een vroegtijdige beëindiging van het huurcontract en dat het hotel niet op de 24e ontruimd zou worden.

'Omdat we tot een vriendschappelijke beëindiging van het huurcontract zijn gekomen, zien beide partijen af van verdere juridische stappen', zegt Bari nu, een dag voor de feitelijke teruggave van het gebouw aan de eigenaar. Tegelijk met de beëindiging van het huurcontract is hiermee ook de franchiseovereenomst met Marriott voor het merk Element beëindigd.

Gasttevredenheid

‘De laatste gasten hebben zondag 27 september uitgecheckt. Dat was emotioneel: er waren tranen, en cadeautjes en brieven voor medewerkers van gasten.’ Omdat het hotel zich voornamelijk richtte op verblijf van enkele weken tot maanden, kenden veel gasten de medewerkers.

Het hotel heeft altijd hoog gescoord op gasttevredenheid. In 2019 kreeg het een Tripadvisor Award omdat het bij de hoogst scorende 1 procent van alle hotels in Nederland hoorde. In 2020 volgde een Tripadvisor Award omdat het hotel zelfs bij de 10 procent beste hotels wereldwijd hoorde op het gebied van gasttevredenheid.

‘We hebben het netjes leeg gemaakt en teruggegeven aan de eigenaar’, zegt Bari. ‘Het is in goede staat en relatief nieuw. Een andere operator kan er dan ook zo in.’

Hij kijkt met weemoed op de vierenhalf jaar die het hotel open is geweest. ‘We zijn trots op wat we bereikt hebben en wensen de eigenaar en toekomstige operator alle succes op deze plek. Maar we snappen hoe de markt werkt. Onder de huidige omstandigheden kan het hotel niet voortbestaan. En het kan zeker niet aan de verwachtingen van de pandeigenaar voldoen.’

Huurachterstand

De huur bestond een vast en een omzetafhankelijk deel. Het vaste deel bedroeg tot en met januari 2020 ruim €166.000 per maand. Per 1 februari was dat verhoogd naar bijna €171.000.

In het huurcontract was de optie op huurverlaging door onvoorziene omstandigheden uitgesloten, en er stond een boeteclausule in van 1 procent van de maandhuur bij te late betaling.

Begin 2019 begon het hotel achter te lopen in de huurbetaling, waarna herinneringen en aanmaningen volgden. Op 1 maart 2020 was de huurachterstand opgelopen tot €530.000. Sinds maart zijn echter geen betalingen meer geweest. Wel heeft Bari Groep in gesprekken met de verhuurder toegezegd financiering te zoeken en de achterstand te willen wegwerken.

In mei heeft Kroonenberg de exploitant gesommeerd de achterstand tot maart plus de huur van maart tot en met mei te betalen, samen bijna een miljoen. Op 1 augustus was de achterstand opgelopen tot ruim €1,5 miljoen en de boete tot bijna een ton.

Kantonrechter

Hiermee was de maat voor Kroonenberg vol en zag de verhuurder zich genoodzaakt naar de rechter te stappen.

De exploitant stelt in haar verdediging dat alleen al in maart voor bijna €1 miljoen aan overnachtingen is geannuleerd als gevolg van covid-19. Omdat al vóór coronatijd een huurachterstand van acht maanden is ontstaan, wil de pandeigenaar het huurcontract laten beëindigen. Die eigenaar zegt al een andere kandidaat te hebben voor het pand.

Volgens de uitspraak van de kantonrechter heeft Bari Groep ook een forse betalingsachterstand richting Marriott. Het merk Element is eigendom van Marriott, Bari heeft een franchiseovereenkomst. Een woordvoerder van Marriott International laat weten in gesprek te zijn met de pandeigenaar en de franchisenemer en nu niet op de zaak in te willen gaan.

De kantonrechter wijst vanaf het tweede kwartaal een huurkorting van 50 procent toe vanwege de coronacrisis. Omdat Kroonenberg eerder al een bankgarantie van €536.000 heeft gevorderd, komt de huidige betalingsachterstand plus boetes daarmee op €584.000. Dat moet worden betaald.

Omdat in het huurcontract al beëindiging en ontruiming na een betalingsachterstand van drie maanden staat, wijst de kantonrechter toe dat Bari Groep het hotel binnen vier weken na uitspraak moet ontruimen en overdragen aan pandeigenaar Kroonenberg.

Geen faillissement

De uitspraak van de kantonrechter houdt geen faillissement in van exploitant Bari Groep. 'Daar is geen sprake van', zegt Bari. 'We zijn ook niet van plan zelf faillissement aan te vragen. Onze plannen in Duitsland en Frankrijk gaan, alhoewel met maanden vertraging als gevolg van de pandemie, vooralsnog gewoon door.'

Begin 2021 zou een Hampton by Hilton moeten openen in Lille. En in 2022 en 2023 zouden twee hotels van het eigen merk Mesura moeten openen in Duitsland.

Het bedrijf werd in 2015 opgericht in Nederland en heeft kantoren in Amsterdam, Barcelona en München. Het Amsterdamse kantoor deelt het adres met Element Hotel Amsterdam en sluit ook de deuren.

Meer hotels gesloten

Element hotel Amsterdam staat aan het Gelderlandplein in Amsterdam-Zuid, niet ver van de RAI en enkele internationale hoofdkantoren. In dit deel van de stad sloot ook al Holiday Inn nadat de exploitant failliet ging als gevolg van de coronacrisis.