'Hotels in Limburg zoeken grenzen op met prijzenacties'

'Hotels in Limburg zoeken grenzen op met prijzenacties'

Hotels in Limburg zoeken de grenzen op van de geldende coronaregelgeving. Met prijzenacties lokken ze gasten, ook naar hun restaurants, blijkt uit een telefonische rondgang van De Limburger onder vijftien hotels.

De meeste hotels in Limburg bieden arrangementen aan van goedkope(re) kamers in combinatie met een diner, blijkt uit een verslag van De Limburger.

Hotels vallen niet onder de verplichte sluiting van de horeca. Premier Rutte riep vorige week op 'niet de grenzen van het toelaatbare' op te zoeken.

Volgens Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord, zijn de hotelacties 'in strijd met de gedachte van de coronaregels'.

'Anderzijds: het kabinet heeft het advies genegeerd om restaurants open te houden, en ik begreep dat advies wel. Besmettingen vinden vooral in cafés plaats, niet in restaurants.'

Optreden tegen de stuntacties is op basis van de noodverordening niet mogelijk, zegt Scholten. 'Maar het zal maandag wel ter sprake komen in het landelijke Veiligheidsberaad.'