Kamerdebat over TVL-steun voor startende horecaondernemers

Ongeveer 900 bedrijven, waaronder veel horecazaken, vallen buiten de boot, als het gaat om overheidssteun in de vorm van TVL. Dit komt door de onjuiste referentiesystematiek die de overheid hanteert bij toekenning van TVL. Vandaag is er een Kamerdebat over deze kwestie. Horeca Alliantie heeft afgelopen maanden alles geprobeerd om in Den Haag aandacht te vragen voor dit probleem.