Veel adviezen brandpreventie slecht

Veel adviezen van particuliere bureaus voor brandpreventie zijn onder de maat. Zelfs van adviesbureaus die op andere terreinen een uitstekende naam hebben, komen soms ronduit ondeugdelijke brandpreventierapporten. De bouw- en advieswereld daarom zou een eigen keurmerk moeten ontwikkelen en medewerkers naar preventieopleidingen moeten sturen.