Deens protest tegen 'feta-uitspraak' Europese Unie

Het Deense zuivelbureau blijft zich verzetten tegen het verbod op de productie van feta-kaas. De Denen hebben aangegeven in beroep te gaan tegen de beslissing van de Europese Unie om Griekenland het exclusieve recht te geven op de fabricage van feta-kaas.

De Denen willen dat ieder land de kaas mag maken, net als bij cheddar en camembert.