Economisch klimaat speelt horeca enorm parten

Het economische klimaat in ons land speelt de horeca danig parten. Dat blijkt uit de uitslag van een onderzoek van Zibb.nl/horeca, de internetsite voor horecaondernemers.

Op www.zibb.nl/horeca stond twee weken lang een stelling, waarop meer dan honderd horecaondernemers hun mening gaven. 84 procent was het eens met de stelling ‘het economisch klimaat speelt de horeca parten’. 16 procent oneens.