FNV wil tijdelijke nood-cao voor horeca

De FNV Horecabond heeft werkgevers uitgenodigd om per bedrijf afspraken te maken over een tijdelijke cao. Als zij voor 29 oktober niet positief reageren, zullen ze opnieuw worden geconfronteerd met acties, net als in september. Koninklijk Horeca Nederland (KHN) vindt deze stap volstrekt ongehoord en heeft de horecavakbond gesommeerd ermee te stoppen en aan de onderhandelingstafel te verschijnen.

De bond is voor het geval dat de acties wel doorgaan ook al aansprakelijk gesteld voor eventuele schade.Het overleg over een cao met de werkgeversonderhandelaar KHN ligt sinds half juni stil. KHN voert verkennende gesprekken met vakbond De Unie en heeft FNV en CNV uitgenodigd om na 5 november aan de onderhandelingstafel te komen. FNV en CNV hebben bij De Unie aangedrongen om zich niet met de onderhandelingen te bemoeien, omdat De Unie nauwelijks leden heeft binnen de horeca.

D. Koerselman van FNV Horecabond spreekt van een ongepaste houding van de werkgevers. ‘Daarop hoort een gepast antwoord,’ zegt hij. Het voorstel aan de indiviuele werkgevers behelst een loonsverhoging van 3,5 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 juli. De rest van de cao blijft tot 1 april 2003 gewijzigd. ‘In die tussentijd willen we op een rustiger manier tot afspraken proberen te komen.’ Koerselman vertelt dat een aantal werkgevers positief heeft gereageerd op de voorstellen. Koninklijk Horeca Nederland adviseert zijn leden de individuele overeenkomst af te wijzen, de acties direct te verbieden en de vakbond aansprakelijk te stellen voor schade die voor de onderneming ontstaat door de acties.