Startende ondernemer wil graag klein blijven

Verreweg het grootste aantal startende ondernemers begint zonder werknemers en is ook niet van plan om personeel aan te nemen. Zelfs op de langere termijn wil de helft van de starters geen mensen in dienst nemen.

Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) blijkt dat negentig procent van de starters alleen begint. De helft daarvan streeft er ook op langere termijn niet naar om mensen in dienst te nemen. Het eigen baas zijn is voor velen een belangrijk, en vaak ook het belangrijkste, motief om een eigen bedrijf te starten. En dat betekent dus ook voor velen: een bedrijf zonder personeel.

In de aanloopfase naar de start van de eigen zaak denkt tweederde van de ondernemers in de dop nog dat het bedrijf over vijf jaar een of meerdere medewerkers op de loonlijst heeft staan. Maar als het bedrijf eenmaal daadwerkelijk gestart is, wordt dat ambitieniveau aanmerkelijk naar beneden bijgesteld.

In plaats van voor groei in omvang, kiezen de zelfstandigen vooral voor verbetering van de kwaliteit van hun producten en diensten. Ook storten ze zich liever op het aanboren van nieuwe markten.

Volgens het EIM zijn dat ook verstandige keuzes. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bedrijven die bij de start al grote expansieplannen hebben, een grotere kans lopen om de eerste jaren niet te overleven.