Menukaart restaurant: vraag jij voor jouw saté de juiste prijs?

Om te onderzoeken hoe goed er in onze branche wordt gecalculeerd, onderzocht Misset Horeca samen met Horeko bij tientallen bedrijven de brutowinst (omzet minus inkoop) van Nederlands meest bekende hardloper: de saté. De verschillen in brutowinstmarge blijken enorm.