Startende horecaondernemers krijgen toch coronasteun

Startende horecaondernemers krijgen toch coronasteun

Startende horecaondernemers die daarvoor eerder nog niet in aanmerking kwamen, krijgen nu toch coronasteun.

Het gaat om ondernemers die pas geleden een bedrijf zijn begonnen en in het vierde kwartaal van 2021 of het eerste kwartaal van dit jaar door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten. Het kabinet stelt daarvoor 35 miljoen euro beschikbaar.

TVL-startersregeling

Met de TVL-startersregeling ondersteunt het kabinet ondernemers die zijn gestart tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021. Die konden eerder geen aanspraak maken op de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL).

Bij die regeling wordt namelijk gekeken naar misgelopen omzet ten opzichte van een periode waarin hun onderneming nog niet bestond. De Tweede Kamer wilde in grote meerderheid dat ook deze mensen steun zouden krijgen om hun bedrijf overeind te houden.

Kijk van het kabinet

Volgens het kabinet is er een verschil tussen bedrijven die al vóór de coronacrisis begonnen en ondernemers die tijdens de pandemie zijn gestart. Die laatste groep is zich meer bewust geweest van het onvoorspelbare karakter en daarmee de economische risico’s. 'Maar ook deze ondernemers zorgen er voor dat Nederland niet stilstaat en dat we na een crisis weer sterk uit de startblokken komen.'

Dit heeft de doorslag gegeven in de afweging van het kabinet om deze groep startende ondernemers tegemoet te komen, die nog geen eerdere steun hebben gekregen.

Regeling voor starters

De TVL-startersregeling is voor wat betreft de omzetdervingsdrempel, het subsidiepercentage en het minimumsubsidiebedrag gelijk  aan de reguliere TVL in datzelfde kwartaal (Q4 2021 en/of Q1 2022). Dit geldt ook voor de wijze van bevoorschotting en definitieve vaststelling van de subsidie. Het maximumsubsidiebedrag is vastgesteld op 100.000 euro per kwartaal.    

TVL-startersregeling

Als een onderneming deel uitmaakt van een groep, dan kan alleen een beroep op de TVL-startersregeling worden gedaan, als alle ondernemingen binnen de groep gestart zijn na 30 juni 2020. In de voorgenomen TVL-startersregeling zal voor de subsidieperiode Q4 2021 en Q1 2022 één referentiekwartaal worden gehanteerd: Q3 2021. Dit is een kwartaal met weinig beperkende coronamaatregelen. Voor ondernemers die zijn gestart in Q3 2021 is een alternatieve referentieperiode noodzakelijk. Zij kunnen alleen TVL-subsidie ontvangen voor Q1 2022 en hanteren daarbij als referentieperiode de eerste drie maanden volgend op de maand van inschrijving.

Uitwerken en openstellen

Het ministerie van EZK gaat de subsidieregeling in de komende periode in detail uitwerken en daarna openstellen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de TVL-startersregeling vervolgens namens het ministerie uitvoeren.

Bekijk deze collectie

Horecabedrijf starten

Een eigen horecabedrijf starten is een droom voor veel mensen. Maar om die droom te realiseren moet je goed nadenken over de te voeren bedrijfsvoering, wet- en regelgeving waar je mee te maken krijgt, verzekeringen en nog veel meer. Deze collectie helpt je daarmee op weg.