Golf aan vrijwillige stoppers in de horeca

Golf aan vrijwillige stoppers in de horeca

Het is nog maar de vraag of er de komende maanden een faillissementsgolf in de horeca komt. Volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het aantal ondernemers dat vrijwillig stopt veel hoger.

'Er is al een 'stopgolf' aan de gang en de verwachting is dat die doorzet', zei KHN-directeur Dirk Beljaarts op vakbeurs Horecava in Amsterdam.

Onzekerheid en inflatie

De onzekerheid tijdens de coronacrisis en ook nu met de hoge inflatie heeft er bij ondernemers ingehakt. De branchevereniging ziet dat ondernemers daardoor meer twijfelen over het voortzetten van hun zaak. Zij overwegen dan bijvoorbeeld om in loondienst te gaan om zekerder te zijn van een inkomen.

Gevestigde ondernemers breiden uit

Terwijl concurrenten verdwijnen, maken gevestigde ondernemers gebruik van de mogelijkheid om hun aantal zaken uit te breiden. Volgens Beljaarts profiteren zij in deze dure tijden extra van de schaalvoordelen die zij hebben bij het inkopen van producten.

Startende ondernemers

Ook voor startende ondernemingen is de huidige situatie relatief makkelijk, omdat zij geen last hebben van coronaschulden. Er zijn volgens KHN geen specifieke takken binnen de horeca die het nu per definitie zwaarder hebben dan andere.

In de coronacrisis lag het aantal bankroeten veel lager door overheidssteun. De algemene verwachting was dat meer ondernemingen failliet zouden gaan nu die steun is afgelopen en de belasting terug moet worden betaald.