Aantal leerlingen MBO-horeca stabiliseert

Het aantal horecaleerlingen op Regionale Opleidingscentra (ROC's) is in het schooljaar 2001 - 2002 met ruim negentienduizend vrijwel gelijk gebleven aan het aantal dat in de twee schooljaren daarvoor een horecaopleiding volgde. Daarmee is de groei van de laatste jaren gestabiliseerd.

Dit blijkt uit een jaarlijkse peiling van SVH, het onderwijs- en arbeidsmarktorgaan van de horeca. Wel is het aandeel van leerlingen dat kiest voor werkend leren - de beroepsbegeleidende leerweg - iets afgenomen. Die daling werd ruimschoots gecompenseerd door de groep met een volletijdsopleiding - de beroepsopleidende leerweg. Deze is met vijf procent gestegen.SVH-directeur Ben Rijgersberg betreurt het dat er geen sprake meer is van groei: ‘Positief is dat we mede als gevolg van de instroomcampagne ‘Word een Ster’ de afgelopen jaren ten opzichte van 1998 een structurele groei mogen vaststellen van zes procent’. Ondanks het demografische gegeven dat het aantal jongeren is afgenomen, is het aandeel van de horecaleerlingen relatief gestegen. Zorgelijk is echter dat het beroepsonderwijs de groei van de bedrijfstak niet kan bijhouden. Volgens gegevens van het Bedrijfschap Horeca is het aantal werknemers tussen 1998 en 2000 met tien procent gestegen.

SVH staat namens de branche op 10, 11, en 12 oktober weer op de Studiebeurs in Utrecht, waar de bedrijfstak tenminste zevenduizend jongeren uit het voortgezet onderwijs hoopt te interesseren voor een (voorbereidend) middelbare of hogere beroepsopleiding in de horeca.