Heerlen wil uitgaanscentrum in drie jaar veilig maken

Het college van burgemeester en wethouders van Heerlen wil binnen drie jaar het centrum van de Limburgse stad weer veilig maken. In een poging de om zich heen grijpende drugscriminaliteit en onveiligheid in het centrum terug te dringen willen B&W meer dan honderd camera's in het centrum en in een naburige wijk ophangen.

Dat moet binnen een half jaar gebeuren. B&W hebben dat dinsdag 10 september besloten. De raad moet de plannen nog goedkeuren. Verder denkt het gemeentebestuur aan maatregelen als preventief fouilleren op wapens en munitie en een beperkt wijkverbod voor verslaafden. Dat preventief fouilleren is met ingang van 15 september mogelijk door een nieuwe wet. Nieuw hierbij is dat daarvoor geen sprake meer hoeft te zijn van een voorafgaande verdenking.

Heerlen treedt daarmee in de voetsporen van Roermond dat al eerder besloot tot het preventief fouilleren van mensen in een uitgaanscentrum, waar bijna wekelijks ongeregeldheden uitbreken. Camerabewaking wil Heerlen vooral inzetten als wapen in de bestrijding van de drugsoverlast. Voorlopig wil het college de camera's voor drie jaar ophangen in het centrum, daarna bekijkt de gemeente opnieuw of de camera's zinvol zijn in de bestrijding van de drugsoverlast en bijdragen aan de veiligheid.