Parkeerdek Tiel mogelijk ingestort door Betuwelijn

Het is mogelijk dat het parkeerdek van Hotel Tiel, onderdeel van het Van der Valk-concern, ingestort is door grondwerkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van de Betuwelijn. Door heiwerkzaamheden en wateronttrekkingen is de vloer van het parkeerdek, die iets te krap bemeten was, mogelijk verschoven.

Dat heeft mr. J. Bil, woordvoerder van Van der Valk International, maandag 2 september gezegd op een bijeenkomst in Vught. Bil sluit niet uit dat hij de Projectorganisatie Betuweroute en de gemeente Tiel aansprakelijk gaat stellen voor de miljoenenschade die ontstaan is door de instorting. De Betuwelijn loopt pal langs het Tielse hotel. Ter plaatse wordt een nieuw viaduct aangelegd.

Bil zegt dat eigen onderzoek van het Van der Valk-concern steeds duidelijker aantoont dat een externe factor de oorzaak moet zijn van de instorting. Hij wijst er op dat er weliswaar een bouwfout gemaakt is bij de aanleg van het dek, maar dat daardoor nooit eerder een probleem ontstaan is. ’Honderdduizenden auto's per jaar en duizenden tourbussen hebben achttien jaar lang op dat dek gestaan zonder dat er zelfs maar ergens een scheur is ontstaan. Korte tijd nadat de zware grondwerkzaamheden voor de Betuwelijn zijn begonnen, is het parkeerdek ingestort. Daar willen we wel meer over weten’, aldus de juridisch raadsman van het concern.

Bil heeft de laatste twee maanden meermalen aangetekend verzocht om onderzoeksrapporten over de werkzaamheden voor de goederenlijn ter hoogte van Tiel. Hij is met name benieuwd naar de risicoanalyse, die voorafgaand aan grote bouwwerkzaamheden in de buurt van bebouwing moet worden gemaakt. Omdat de Projectorganisatie Betuweroute en de gemeente Tiel daar niet op reageren krijgt de advocaat steeds meer de indruk dat er iets aan de hand is, zei hij maandag.

’Bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam en bij de aanleg van de hogesnelheidslijn was die risicoanalyse vooraf bekend. Alle werkzaamheden worden met ondergrondse camera's in de gaten gehouden. Bij de Betuwelijn niets van dat alles. De instortingen in Tiel en langs de snelweg A15 en de scheuren in huizen in Zevenaar en Groessen wekken dan toch achterdocht’, aldus de jurist. Bil wil desnoods de rechter inschakelen om de onderzoeksrapporten in handen te krijgen, als ze er al zijn.

De Projectorganisatie Betuweroute wijst de beschuldigingen van Bil van de hand. Woordvoerster K. van Dijke laat weten dat de grondwerkzaamheden bijna een jaar voor de instorting in Tiel al klaar waren. Ook is er wel degelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen voor bebouwing, maar Hotel Tiel viel buiten de gevarenzone. ‘We hebben een brief van meneer Bil ontvangen en daar krijgt hij keurig antwoord op’, zegt Van Dijke. Ze benadrukt dat uit twee andere onderzoeken van de gemeente Tiel en Van der Valk zelf is gebleken dat de instorting het gevolg was van bouwfouten en niet van externe omstandigheden. Van der Valk kan echter net als ieder ander een beroep doen op de speciale Regeling Bouwschade Betuwelijn. Onafhankelijke deskundigen bepalen dan of het concern recht heeft op schadevergoeding, aldus Van Dijke.

Het Van der Valk-concern heeft nog niets gedaan aan het ingestorte parkeerdek in Tiel. Het hotel draait met enkele noodoplossingen weer volledig, al ziet de omgeving er desolaat uit. Over de toekomst van het hotel is volgens woordvoerder R. Brouwer nog niets beslist. Van der Valk voert gesprekken met de gemeente en andere betrokkenen. Alle opties, van sloop tot complete renovatie, liggen volgens Brouwer nog open.