Stichting Pepijn fuseert

De Stichting Pepijn, de werkgever van CM Award-winnaar én columnist Rob Doesborg, zal vanaf 1 januari 2003 niet meer bestaan. Pepijn is gefuseerd met de stichting Paulus en beide organisaties gaan verder onder de naam Stichting Pepijn en Paulus. Zowel Pepijn als Paulus zijn Limburgse zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten. Samen verzorgen ze straks zo'n achthonderd 24-uurs cliënten en bieden ze werk aan veertienhonderd personeelsleden.

De fusie is ingegeven door de wens van beide instellingen om door te groeien en de nieuwe visie op zorg waar te kunnen maken. Die visie houdt onder meer in dat de gehandicapte bewoners kleinschaliger en zelfstandiger moeten kunnen wonen en dat diens mogelijkheden eerder benadrukt dienen te worden dan diens beperkingen. Paulus en Pepijn zijn ruim zes jaar in onderhandeling geweest over de fusie.