WAO-boete voor kleine werkgevers afgeschaft

Kleine bedrijven met 25 of minder werknemers hoeven met ingang van volgend jaar geen boete meer te betalen als hun werknemer in de WAO belandt. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een voorstel daartoe van minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Werkgevers hebben altijd geprotesteerd tegen de zogeheten Pemba-boete. Vooral volgens voorzitter H. de Boer van MKB-Nederland omdat de regeling geen onderscheid maakt tussen arbeidsongeschiktheid die door het werk is ontstaan dan wel in de privé-sfeer van de werknemer. ‘De werkgever werd net zo goed gestraft voor een ongeluk dat tijdens het uitoefenen van een gevaarlijke sport was gebeurd.’

De voorzitter van de organisatie van middelgrote en klein ondernemingen is ‘in hoge mate positief'’ over het besluit van het kabinet. ‘Hiermee wordt een hoop onrecht recht gezet, maar het liefst hadden we natuurlijk gezien dat de hele Pemba-boete werd geschrapt.’ Volgens De Boer heeft straks driekwart van het midden- en kleinbedrijf geen last meer van de Pemba-boete.

MKB is tevreden dat het aantal werknemers van bedrijven wordt bepaald op basis van de totale loonsom die in een onderneming omgaat en niet het aantal mensen dat er werkt. Door deze bepaling worden bedrijven met veel deeltijdwerkers niet achtergesteld, concludeerde De Boer. Door het vervallen van de Pemba-boete voor bedrijven met minder dan 25 werknemers gaat wel elke kleine onderneming wel evenveel premie betalen, namelijk 2,38 procent van de loonsom in 2003. Voor een klein deel van de bedrijven betekent dit een forse premieverlaging, voor de overgrote meerderheid een premieverhoging met ongeveer een procentpunt.

’Een algemene opslag is eerlijker in onze ogen. Elk bedrijf loopt immers het risico dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt’, aldus de MKB-voorzitter. VNO-NCW is minder gelukkig met het besluit van het kabinet. ‘Die gehate boetes moeten voor alle bedrijven van tafel’, stelt de organisatie die ook veel grotere ondernemingen vertegenwoordigt. Bovendien dendert het kabinet volgens VNO-NCW nu voor de tweede keer ‘als een olifant door de porceleinkast van het SER-advies over de WAO. De ondernemers stellen dat het moeizaam bereikte akkoord over de herziening van de WAO in de Sociaal-Economische Raad (SER) verder op losse schroeven komt te staan doordat het kabinet weer een onderdeel eruit haalt. Eerder heeft het kabinet besloten dat werkgevers het loon ook in het tweede ziektejaar van personeel moeten doorbetalen. ’Er zijn geen garanties dat ook andere onderdelen worden overgenomen’, klaagde de ondernemersorganisatie. Het kabinet legt volgens VNO-NCW een zware druk op het overleg dat het volgende week donderdag met werkgeversorganisaties en vakbonden heeft.