Stop op hotelplannen centrum Amsterdam

Stop op hotelplannen centrum Amsterdam

Het Amsterdamse stadsdeel Centrum gaat mee in de plannen van de gemeente om de spreiding van hotels te sturen. In een speciale nota is vastgelegd dat er geen nieuwe hotels meer mogen worden gebouwd, uitgezonderd bestaande initiatieven.

Op bestaande initiatieven na mogen geen nieuwe hotels meer worden gebouwd in stadsdeel Centrum Amsterdam, zo schrijft Parool.nl. De plannen zijn vastgelegd in de nota 'Grenzen aan hotelbeleid'.

Overvloed voorkomen

Volgens het artikel zou aanscherping van de regels een overvloed aan hotels in bepaalde buurten moeten voorkomen.

Het toenemend aantal toeristen dat gepaard gaat met de vergroting van de capaciteit zou door bewoners en ondernemers als negatief worden ervaren.

Hotelbestemming

De nieuwe nota heeft geen consequenties voor bestaande plannen. Parool schrijft dat de 22 bestaande plannen mogen doorgaan.

Wel is het zo dat de hotelbestemming van deze panden vervalt als een project geen doorgang vindt.

Beleid gemeente

Parool citeert een woordvoerder van het stadsdeel. Die zegt dat het 'beleid van de gemeente door deze maatregelen preciezer wordt ingevuld en dat dit leidt tot meer spreiding van hotels'.