nieuws

CBK verbijsterd over verhoging bieraccijns

Café

Het Centraal Brouwerij Kantoor (CKB) is verbijsterd over de plannen van de regering om de accijns op bier te verhogen. Het CKB zegt vandaag nog een ‘oorlogsberaad’ te houden. CBK-directeur Jack Verhoek noemt de argumentatie van de regering bizar en vreest dat de maatregel vooral gevolgen heeft voor kleine brouwerijen.

CBK verbijsterd over verhoging bieraccijns

Directeur Jack Verhoek van het CBK zegt verbijsterd te zijn over de plannen en noemt de ze onbegrijpelijk. De bierbelasting wordt in een toelichting op de miljoenennota genoemd als middel om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan.

Een misvatting, vindt Verhoek. ‘Jongeren die te jong drinken, blijken in hoofdzaak te kiezen voor zoete dranken, zoals frisdrank gemengd met gedistilleerd. Verder leert de ervaring dat consumenten bij grote prijsverschillen boodschappen gaan doen over de grens. Tenslotte leidt de verhoging van de accijns tot een lastenverzwaring van in totaal bijna 120 miljoen euro. De gewone Nederlander, die na het werk van een pilsje geniet, is hiervan de dupe’.

Grensgebieden

Volgens Verhoek zijn de brouwerijen actief betrokken bij maatregelen om alcoholmisbruik onder jongeren in te dammen. Een generieke accijnsverhoging helpt hier niet bij. ‘Die treft vooral de gewone consument en raakt de misbruikers niet’, aldus Verhoek.

Verhoek denkt dat brouwerijen die afhankelijk zijn van afzet in de grensgebieden het moeilijker krijgen door de kabinetsplannen. ‘Bijvoorbeeld kleinere familiebrouwerijen in Limburg en Brabant worden zwaar getroffen door deze belastingmaatregel, omdat deze brouwerijen relatief veel bier “rondom de schoorsteen” verkopen.

Onterechte argumenten

In de toelichting geeft de regering aan dat er nauwelijks prijsverschil bestaat tussen een krat bier in Nederland en in de omringende landen. ‘Onzin’, zegt Verhoek. ‘In Duitsland verkoopt men bier vooral per halve liter. In een Duits krat zit 10 tot 40 procent meer bier’.

Verhoek noemt het bizar dat de overheid er met onterechte argumenten voor kiest om juist een typisch Nederlandse bedrijfstak te treffen. ‘In Nederland maken we geen wijn en in gedistilleerd zijn we een kleine speler. Juist de bedrijfstak waarin Nederland een wereldspeler is, wordt door deze maatregel getroffen’.

STAP

Stichting Alcoholpreventie (STAP) zegt dat de accijnsverhoging op drank dermate minimaal is, dat de prijsstijging niet voelbaar zal zijn. ‘Het is niet uit te leggen dat het kabinet het belangrijkste en qua uitvoering meest eenvoudige en doelgerichte instrument om alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken, niet benut’, aldus directeur Wim van Dalen van STAP.

Reageer op dit artikel