nieuws

Principe-akkoord voor nieuwe cao catering

Catering 7816

Vakbonden FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie en werkgeversorganisatie Veneca zijn samen toch tot een principeakkoord gekomen voor een nieuwe cao catering. Cateringmedewerkers krijgen 2,5% loonsverhoging en een betere kilometervergoeding voor werkverkeer.

Principe-akkoord voor nieuwe cao catering

 

De onderhandelingen voor een nieuwe cao catering verliepen moeizaam tot eind november. Een conflict dreigde, maar zover is het niet gekomen. Begin 2018 is er informeel overleg gevoerd, waarna de onderhandelingen half januari zijn vervolgd.

Volgens sectorbestuurder FNV Catering, Harry de Wit: ‘Het is het maximaal haalbare gezien de situatie in de sector. De werkgevers hebben stappen richting ons gezet om eruit te komen en ook wij hebben water bij de wijn gedaan. De cao geldt tot 1 april 2019, wat wil zeggen dat er in 2019 nog een loonsverhoging kan komen. En in de volgende cao-onderhandelingen gaan we ons ook opnieuw inzetten voor nog meer verhoging van de vergoeding voor reiskosten. Het principeakkoord dat er nu ligt is voor ons een acceptabel resultaat.’

Belangrijkste afspraken cao catering

  • Looptijd van 15 maanden, dus van 1 januari 2018 tot 1 april 2019.
  • 2% loonsverhoging per 1 januari 2018 en 0,5% per 1 januari 2019.
  • De reiskostenregeling blijft gelden, maar de kilometervergoeding gaat wel omhoog: € 0,02 per 1 januari 2018 tot € 0,13 per kilometer en nog eens € 0,02 per 1 januari 2019, wat de vergoeding brengt op € 0,15 per kilometer.
  • Derde jaar WW.
  • € 500 per medewerker voor scholing en ontwikkeling (voor maximaal 1.000 medewerkers).

Ledenraadpleging

FNV Catering gaat het principeakkoord voorleggen aan haar achterban. Stemt de achterban in met het behaalde onderhandelingsresultaat dan is de nieuwe cao catering, wat betreft FNV Catering, een feit.