nieuws

Website over wereldvoedselnormen

Horeca

Landbouwminister Laurens-Jan Brinkhorst heeft onlangs de officiële opening verricht van de Nederlandstalige website over wereldvoedselnormen, de Codex Alimentarius.

De Codex is een in 1962 opgericht overlegorgaan van de VN organisaties WHO (World Health Organisation) en de FAO (Food and Agriculture Organisation), waarin wereldwijde normen over voedsel worden geformuleerd. De nieuwe website beschrijft de werking van deze organisatie en biedt toegang tot de digitale bibliotheek van de Codex. De 165 landen in de Codex Alimentarius formuleeren samen standaarden met betrekking tot veiligheid en hygiëne, verwerking en opslag, etikettering, kwaliteit en verpakkingen. Het belang van en de belangstelling voor de Codex is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Het adres van de website luidt: www.codexalimentarius.nl.

Reageer op dit artikel