nieuws

KHN: ‘Principeakkoord voor CAO Horeca 2003-2004

Horeca

Koninklijk Horeca Nederland en De Unie hebben een principeakkoord voor een nieuwe CAO Horeca voor 2003 en 2004. Het principeakkoord met De Unie komt nadat KHN De Unie de toezegging deed ook de eindlonen van de loontabel te indexeren, zodat die werknemers niet meteen in de volgende loonronde buiten de schaal vallen.

Hiermee is een belangrijke stap gezet naar moderne arbeidsverhoudingen in de horeca. KHN hoopt dat ook de FNV Horecabond en de CNV Horeca zich bij dit principeakkoord zullen aansluiten.

Horecawerknemers met een CAO-loon ontvangen per 1 januari 2003 3,25 procent loonsverhoging en uiterlijk april 2003 een eenmalige uitkering van 1 procent. De nieuwe CAO kent geen zondagtoeslag meer. Voor werknemers die nu bij hun huidige werkgever zondagtoeslag ontvangen, behouden die toeslag of ontvangen een compensatie. Het wordt mogelijk vijf vakantiedagen per jaar te kopen of te verkopen à 0,38 procent van het jaarloon.

De gemiddelde arbeidstijd blijft 38 uur per week, maar de arbeidstijd mag in een totaal aantal uren over een jaar worden afgesproken. De zeggenschap van werknemers over die arbeidstijd is vergroot. De werknemer heeft voor een aantal dagen het recht zelf aan te geven op welke dagen hij niet ingeroosterd wordt. Ook moet de werknemer zelf instemmen met 25 procent meer of minder werken dan gemiddeld is afgesproken.

Er komt meer geld beschikbaar voor permanente opleiding van werknemers door vakopleidingen. Verder is de CAO-tekst vereenvoudigd en is het systeem van automatische functiejaren afgeschaft per 1 januari 2004. Indien de werkgever een beoordelingssysteem invoert, is hij niet langer automatisch 2 procent loonsverhoging verschuldigd (functiejaar), maar hangt de verhoging af van het functioneren van de betrokken medewerker. Verder komt er een taskforce die nader uitwerking moet geven aan het maken van afspraken op ondernemingsniveau ( CAO à la carte) alsmede voor het praktisch oppakken van de reïntegratie van zieke werknemers.

Reageer op dit artikel