nieuws

Werkgevers in de horeca leggen eindbod neer

Horeca

Afgelopen vrijdag hebben de horecawerkgevers in de derde ronde van de CAO onderhandelingen een eindbod neergelegd. De vakorganisaties FNV Horecabond, CNV Horeca en De Unie leggen dit eindbod aan hun achterban voor. Op 17 december aanstaande wordt duidelijk of een of meer bonden dit eindbod aanvaarden.

De hoofdlijnen in het eindbod zijn als volgt:
* Looptijd: 1 januari 2003 – 1 januari 2005
* Lonen: de loonparagraaf is als volgt opgebouwd:
De onderstaande percentages gelden niet voor werknemers die reeds meer verdienen dan het maximum in hun functiegroep voor het jaar 2003. Een initiële verhoging van 2,5% vermeerderd met een percentage van 0,75% ter compensatie van de caoloze periode juli 2002 – januari 2003 en de te verwachten verhoging van pensioenpremie. Bovendien is per 31 december 2002 een eenmalige uitkering van 1% aangeboden.

Koninklijk Horeca Nederland stelt voor samen met vakbonden een taskforce op te richten die tijdens de looptijd gestalte moet geven aan vernieuwing van de CAO op de volgende onderdelen:
* introductie van een beoordelingssysteem ter vervanging van het automatisch toekennen van functiejaren
* introductie van CAO a la carte
* intensivering van het scholingsbeleid en persoonlijke ontwikkeling, onder meer door het inzetten van instrumenten zoals een employabilty scan en een keurmerk zoals Investors in People.
* Afschaffing van de zondagtoeslag.
* Meer flexibiliteit in arbeidstijden (arbeidsduur gerekend over het jaar) en zeggenschap van de individuele werknemer over werktijden.

Bovendien heeft Koninklijk Horeca Nederland een sterk vereenvoudigde cao tekst voorgesteld. Koninklijk Horeca Nederland heeft met dit eindbod een uiterste poging ondernomen om te komen tot een werkbare, flexibele en vereenvoudigde CAO met mogelijkheden voor maatwerk binnen de hele bedrijfstak.

Reageer op dit artikel