nieuws

KHN woedend op kabinet

Horeca

KHN is woedend nu het kabinet heeft besloten per 1 juli 2008 een totaal rookverbod in te voeren in de horeca. Jeu Claes, directeur van KHN: “Van een betrouwbare overheid is absoluut geen sprake. Ik ben verbijsterd dat het kabinet de gemaakte afspraken over het stappenplan roken nu eenzijdig beëindigt.

KHN woedend op kabinet

‘Terwijl nota bene uit de evaluatie over 2006 is gebleken dat de horeca de afspraken royaal is nagekomen. Bovendien vergeet Minister Klink gemakshalve een groot aantal knelpunten dat hiermee echt niet is opgelost.’ Koninklijk Horeca Nederland vindt het onbegrijpelijk dat minister Klink en het kabinet tot dit besluit zijn gekomen en zal zich hevig verzetten. Er wordt voorbij gegaan aan knelpunten en onduidelijkheden zoals:

  • toevlucht naar de illegale horeca (in zuipketen wordt volop gerookt)

  • ruim 10.000 bedrijven zonder personeel (zijn daarmee uitgesloten van een rookvrije werkplek)

  • wat gebeurt er precies met coffeeshops en sportarena’s

  • economische gevolgen: omzet- en banenverlies (10-15% omzetverlies in de eerste periode, veel bedrijven overleven dit niet)

  • overlast op straat door rokers; bedrijven hebben nauwelijks de gelegenheid tot creëren van rookkamers (bouwvergunningen, grootte bedrijf, etc.)

  • Wie wordt strafbaar: de ondernemer of de roker? Of allebei?

Jeu Claes: “Een rookverbod in 2008 is voor enkele sectoren te vroeg. Dit leidt direct tot omzet- en banenverlies”. Koninklijk Horeca Nederland trekt ten strijde tegen het kabinetsbesluit en zal er alles aan doen om de Tweede Kamer te overtuigen. De brancheorganisatie wordt hierin actief gesteund door VNO-NCW. Claes: “Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Uit de monitoring 2006 van het stappenplan roken blijkt dat de horeca het goed heeft gedaan. Ondanks deze goede resultaten, wordt de horeca door het kabinet respectloos behandeld. Voor een overheid met als belangrijk motto ‘samen werken’ is dat op z’n minst merkwaardig te noemen.”

Reageer op dit artikel