nieuws

KHN zegt contract Buma/ Stemra op

Horeca

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) en de belangenorganisaties van muzikanten, Buma/Stemra, hebben slaande ruzie over de betaling van muziekrechten. Voor de ondernemers dreigen in het nieuwe jaar forse extra kosten, nu KHN het contract met Buma/Stemra over de auteursrechten heeft opgezegd.

KHN zegt contract Buma/ Stemra op

Het is nog onduidelijk hoe hoog de rekening van Buma/Stemra in het nieuwe jaar gaat uitpakken voor de individuele ondernemer. Nu variëren de kosten van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s per jaar, afhankelijk van het soort onderneming.

Directeur Jeu Claes van KHN vindt dat Buma/Stemra ‘zich gedraagt als een arrogante monopolist die niet meer past in deze tijd’. Hij wil de zaak voorleggen aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

De belangenorganisatie van horecaondernemers voert al jaren strijd tegen de naar hun mening veel te hoge administratieve lasten in de branche. Auteursrechtenorganisaties als Buma/Stemra zouden de horecabedrijven op te hoge kosten jagen en hen opzadelen met overbodige administratieve rompslomp.

’Ze willen niet eens praten over een lumpsum, terwijl dat volgens ons een goede oplossing is. Een soortgelijke afspraak hebben we wel kunnen maken met SENA, een andere auteursrechtenorganisatie’, aldus Claes. De afspraak waar Claes op doelt houdt in dat de muziekrechten voor de leden van KHN in één keer worden afgekocht.

’Door het sturen van één factuur zijn horecaondernemers verlost van het invullen van allerlei formulieren en het bespaart SENA het jaarlijks versturen van duizenden individuele inventarisaties en facturen. Voor beide partijen is hiermee een enorme kostenbesparing gerealiseerd’, vindt KHN.

Buma/Stemra is minder gecharmeerd van deze praktijk. ‘Dit voorstel, waarbij KHN bepaalt wie van haar leden wat betaalt, staat wat ons betreft haaks op het systeem van een eerlijke transparante heffing over het auteursrecht, zoals wij dat als organisatie richting onze contractanten hanteren’, aldus directievoorzitter Cees Vervoord van de auteursrechtenorganisatie.

Buma/Stemra zocht maandag de publiciteit. ‘Niemand is bij deze contractbeëindiging gebaat’, stelt Vervoord. ‘Door beëindiging van dit contract lopen de leden van KHN een aanzienlijke korting mis en zullen zij als gevolg meer moeten gaan betalen voor muziekgebruik in hun bedrijf. Met het opzeggen van het contract, vervalt bovendien de centrale administratieve functie van KHN. Vanaf 2006 zullen leden van KHN op individuele basis met Buma moeten gaan afrekenen.’

Volgens KHN is het zover nog niet. De horecakoepel oriënteert zich onder meer op een oplossing via het buitenland. Claes: ‘Hopelijk zijn er wel afspraken te maken met bijvoorbeeld een Europese auteursrechtenclub’.

Reageer op dit artikel