nieuws

NMa: bierbrouwers maken prijsafspraken

Horeca

Bierdrinkers hebben jarenlang te veel betaald doordat de vier grootste Nederlanders brouwers onderling prijsafspraken hebben gemaakt. Dat is de officiële beschuldiging van de kartelspeurders van de Europese Commissie. De bedrijven hebben twee maanden de tijd om zich te verdedigen.

NMa: bierbrouwers maken prijsafspraken

De Commissie heeft Grolsch, Heineken, Bavaria en de Nederlandse poot van het Belgische Interbrew (o.a Dommelsch en Hertog Jan) officieel op de hoogte gesteld van de verdenking. Op overtreding van de Europese regels voor concurrentie staan miljoenenboetes.

De woordvoerder van verantwoordelijk eurocommissaris Kroes zegt vrijdag ‘over bewijsmateriaal te beschikken waaruit blijkt dat de bedrijven prijzen overeenkwamen, klanten toewezen, de voorwaarden voor afzonderlijke klanten bespraken en commercieel belangrijke bedrijfsinformatie uitwisselden’.

Deze overtredingen van de mededingingsregels zouden hebben plaatsgevonden tussen 1996 en 1999. Volgens ‘Brussel’ zijn zowel in supermarkten als in de horeca de prijzen beïnvloed door de verboden afspraken. Het onderzoek naar deze kwestie loopt al jaren. Vijf jaar geleden deden medewerkers van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op verzoek van de Europese Commissie invallen bij de vier brouwers. Dat heeft nu geleid tot een formele aanklacht.

Een woordvoerder van Grolsch, dat vrijdag als eerste melding maakte van officiële aanklacht, wilde geen inhoudelijk commentaar geven. Ook Heineken en Interbrew Nederland onthielden zich van commentaar.

Bestuurder J. van der Veen van Bavaria zei ‘zeer verrast’ te zijn. ‘Na vijfeneenhalf jaar dachten we dat de commissie het onderzoek had afgelegd.’ Hij wilde ook niet nader op de zaak ingaan. ‘Het is een heel pakket, we moeten het eerst nog bestuderen’.

De brouwers krijgen de gelegenheid om zich te verweren. De commissie moet vervolgens een definitief besluit nemen. Dat kan nog geruime tijd duren.

De brouwers krijgen de gelegenheid om zich te verweren. De Commissie moet vervolgens een definitief besluit nemen. Dat kan nog geruime tijd duren.

De commissie verdenkt niet alleen brouwers in Nederland, maar ook in België, Frankrijk, Italië en Luxemburg van verboden kartelafspraken, zoals het onderling verdelen van de markt. Vanwege het onderzoek in Frankrijk deden ambtenaren van de Commissie in januari 2000 een inval bij de Franse dochter van Heineken. In België werden Interbrew, Alken-Maes, Haacht en Martens beschuldigd van overtreding van de mededingingsregels.

Het is niet de eerste keer deze zomer dat er opschudding is met bier in de horeca. Enkele weken geleden zorgde het nieuwe biermerk Olm voor veel beroering. Olm meldde dat veel cafés zich laten uitkleden door de grote brouwers. Verder werd enkele weken bekend dat diverse horecabedrijven in Schagen al jaren goedkoop bier tappen onder de vlag van duurdere merknamen.

Reageer op dit artikel