nieuws

Partijen ondertekenen akkoord nieuwjaarsbrand

Horeca

Slachtoffers, horecabaas Jan Veerman en de gemeente Edam-Volendam hebben maandag een akkoord ondertekend over de nieuwjaarsbrand in Volendam in 2001. De partijen zijn overeengekomen dat de gemeente de panden van Veerman koopt. Met de overeenkomst zijn mogelijk alle juridische procedures van de baan.

Partijen ondertekenen akkoord nieuwjaarsbrand

De panden blijven van de gemeente. De komende vijftig jaar vindt er geen horeca meer plaats. Op de plek waar ’t Hemeltje zat, wordt een herdenkingsplaats ingericht. De overige gebouwen krijgen volgens het akkoord een bestemming die recht moet doen aan de emotionele herinneringen van de slachtoffers. Door de brand in 2001 kwamen veertien jongeren om.

In totaal hebben 333 slachtoffers de overeenkomst ondertekend. Een jongere stemde niet in. Zes gedupeerden gaven aan dat de ramp voor hen is afgesloten en dat ze geen schade meer lijden. Met de overeenkomst staken de slachtoffers hun civiele procedure tegen de gemeente en Veerman.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of hij het hoger beroep tegen Veerman intrekt. De rechtbank in Haarlem veroordeelde hem in juli vorig jaar tot twaalf maanden voorwaardelijke celstraf, 240 uur taakstraf en ontzetting uit zijn beroep als horecaondernemer voor twee jaar. De rechtbank achtte de man schuldig aan brand en dood door schuld en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel.

Het OM had zestien maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist en stelde hoger beroep in, maar tekende daar meteen bij aan dat het niet zonder aarzeling tot deze beslissing was gekomen. De rechtbank legde Veerman een voorwaardelijke celstraf op om hem de mogelijkheid te geven met de betrokkenen van de cafébrand tot een bevredigende afwikkeling te komen. H. Anker, advocaat van Veerman in de strafzaak, stuurt aan op intrekking van het hoger beroep en heeft justitie een brief gestuurd. Volgens Anker heeft Veerman hard gewerkt aan een goede afwikkeling met de slachtoffers, wat heeft geresulteerd in de schikking.

In het akkoord staat behalve de verkoop van de panden ook dat het geld dat daarmee gemoeid is op een geblokkeerde rekening van de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV) wordt gestort. Het gaat – na aftrek van de hypotheek en de overige kosten – om ruim 1,8 miljoen euro. Het geld, dat vervolgens wordt belegd, is bedoeld om de financiële zekerheid van de slachtoffers te garanderen.

Verder verleent de horecabaas een winstrecht, wat inhoudt dat een deel van de winsten die hij maakt, met een maximum van 1 miljoen euro, naar de slachtoffers gaat. Eerder schonk Veerman het verzekeringsgeld dat hij kreeg uitgekeerd na de brand, ruim 1 miljoen euro, aan de SSNV en deed hij een gift.

In de overeenkomst is geregeld dat een onafhankelijke stichting Nazorg wordt opgericht. De gemeente stort eenmalig 700.000 euro en veertig jaar lang 40.000 euro op de bankrekening van de stichting. Nazorg dient als vangnet voor de kosten die in de toekomst niet op een andere manier worden vergoed.

De overeenkomst kost Edam-Volendam in totaal ongeveer 5 miljoen euro, liet burgemeester W. van Beek weten. ‘Ons wordt vaak gevraagd of het nou echt zoveel geld moet kosten. Maar de honderden getroffenen hebben hun hele leven nog voor zich.’

Voorzitter E. Tuijp van de SSNV is ervan overtuigd dat met deze overeenkomst veel onnodig leed kan worden voorkomen. Veerman is opgelucht. ‘Het alternatief was een paar jaar doorprocederen geweest. Daar had hij om menselijke en persoonlijke redenen geen zin in’, aldus zijn advocaat H. Bos.

Ook de Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam is opgelucht, omdat er een einde aan de vier jaar lange juridische strijd is gekomen. ‘Opluchting ook, omdat we mogen hopen dat de tweespalt ophoudt te bestaan en dat Volendam het hoofdstuk kan afsluiten’, zei voorzitter A. Binken.

Reageer op dit artikel