nieuws

NWVA gaat inspectierapporten openbaar maken

Horeca

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) start nog dit jaar met het bekendmaken van inspectieresultaten van lunchrooms. Het gaat om een proef. De controlegegevens worden openbaar gemaakt via de website van de NVWA. Het is de bedoeling dat de NVWA steeds meer gegevens gaat publiceren. Horecabedrijven worden met kleur gemarkeerd: groen, oranje em rood. Van witte bedrijven zijn geen recente controlegegevens beschikbaar.

NWVA gaat inspectierapporten openbaar maken

In de loop van 2014 maakt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de inspectieresultaten van lunchrooms bekend via haar website. Hierdoor krijgen consumenten inzicht of de regels voor veilig voedsel worden nageleefd en krijgen ondernemers de kans zich positief te onderscheiden van anderen, zo zegt de NVWA in een persverklaring.

Circa 2000 lunchroomeigenaars in Nederland ontvangen deze week een brief en een brochure met uitleg over de procedure en welke gegevens de NVWA openbaar zal maken.

De aankondiging van het ontwerpbesluit waarin de plannen tot openbaarmaking staan beschreven, is donderdag 13 februari gepubliceerd in de Staatscourant.

Bezwaar maken

Horecaondernemers kunnen binnen 6 weken hun zienswijze indienen, waarna het besluit definitief gemaakt wordt. Na deze juridische procedure publiceert de NVWA vanaf juni de Horeca Inspectiekaart.

Consumenten zien dan per lunchroom of de regels voor veilig voedsel worden nageleefd, uitgedrukt in een kleur. Groen staat voor lunchrooms die de regels goed naleven, oranje voor lunchrooms die problemen dienen op te lossen en rood voor lunchrooms die onder verscherpt toezicht staan.

De kleur wit is voor lunchrooms waar de NVWA geen recente controlegegevens over heeft.

De start van de pilot markeert het begin van een proces waarbij de NVWA steeds meer gegevens via haar website actief openbaar gaat maken over het naleven van regels door bedrijven.

Op basis van de resultaten van de eerste fase wordt het openbaarmakingproces verder uitgerold binnen de overige horeca en volgen op termijn ook andere sectoren binnen de (voedsel)productieketen.