nieuws

VNG start pilot verkoop winkelproducten in horeca

Horeca

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat onderzoeken of horecazaken straks naast hun spijs en drank, ook winkelproducten kunnen verkopen. Nu is dit nog bij wet verboden.

VNG start pilot verkoop winkelproducten in horeca

Gemeenten hebben een aantal praktische knelpunten rond de uitvoering van de Drank- en Horecawet (DHW) voorgelegd aan de VNG met het verzoek onderzoek te doen naar oplossingen die aansluiten op de huidige praktijk.

VNG wil met de onderzoekspilot ‘gemengde horecabestemming’ antwoord krijgen op de vraag in hoeverre het, met het oog op de DHW, mogelijk is bepaalde mengvormen van horeca en detailhandel (blurring) toe te staan.  Doel is de uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen bij de evaluatie van de wet eind 2016. ‘Er wordt gepolst bij gemeenten hoeveel animo er is voor gemengde horecabestemming’, vertelt Esther Verhoeff van VNG. ‘Juridisch gezien moet je zoiets wel dichttimmeren. Maar als middenstander moet je ook wat extra’s kunnen bieden. Je wil de winkelstraat levendig houden.’ Deze zomer worden voorbereidingen getroffen om dit najaar met de proef gemende horecabestemming te starten. De gemeente Maastricht is een van de gemeenten die wil meedoen aan het experiment. ‘Ik heb begrepen dat we niet de enige zijn’, aldus woordvoerder Joep Delsing. ‘Met het verruimen van de verkoopmogelijkheden komen we tegemoet aan de wensen van de bezoekers en de uitbater.

Reageer op dit artikel