nieuws

FNV: ‘Horeca cao-overleg verloopt zeer moeizaam’

Horeca 5074

FNV Horeca, CNV Vakmensen en KHN zaten donderdag 12 oktober om tafel voor de tweede ronde van de cao onderhandelingen voor een nieuwe cao horeca. ‘Het overleg verliep zeer moeizaam’, aldus FNV Horeca.

FNV: ‘Horeca cao-overleg verloopt zeer moeizaam’

‘De standpunten van FNV Horeca en KHN liggen ver uit elkaar. Er is veel onbegrip. FNV Horeca heeft nog eens duidelijk gemaakt wat haar inzet is. Een forse loonsverhoging, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en goede scholing voor horecamedewerkers’, meldt FNV Horeca. ‘KHN geeft aan dat er weinig ruimte is. Daarmee lijkt een akkoord voor een nieuwe cao horeca nog ver weg.’

Overleg met de achterban

FNV Horeca gaat nu eerst overleggen met haar cao-commissie. Dit overleg vindt plaats op maandag 23 oktober. Daarna praten de onderhandelingspartijen verder op maandag 30 oktober. Voor FNV Horeca is het belangrijkste onderdeel van de onderhandelingen een minimale loonsverhoging van 4,75% voor medewerkers die sinds het aflopen van de oude cao horeca in 2014 geen loonsverhoging hebben gehad. Mochten medewerkers in die drie jaar een of meerdere loonsverhogingen hebben gehad, dan wordt dat percentage in mindering gebracht van die 4,75%. Daarbovenop komt dan nog 3,5% voor alle medewerkers.

actie voor cao horecaFNV Horeca: ‘Ondanks dat de horeca booming is, het heel goed gaat qua omzet en winst, blijft KHN zich terughoudend opstellen. KHN wil dat hun AVR (Arbeidsvoorwaardenreglement) verheven wordt tot een cao met hier en daar wat plusjes. En een aparte regeling voor seizoenswerk en meer flex.’ Voor FNV Horeca staat vast dat de nieuwe cao geen verslechtering moet zijn ten opzichte van de oude cao en een substantiële loonsverhoging cruciaal is.

Reactie KHN

‘Met de opstelling van FNV gisteren tijdens het cao overleg gaat het volgens de KHN onderhandelingsdelegatie niet lukken om snel het huidige arbeidsvoorwaardenreglement om te zetten in een nieuwe horeca cao die voor iedereen in de horeca gaat gelden’, geeft KHN als reactie. ‘Doel van KHN is om snel te komen tot een cao die voor iedereen als bodem gaat gelden en die dus in de hele horeca eerlijke voorwaarden regelt voor eerlijk werk. Zodat medewerkers hun werkgever daarop kunnen aanspreken.’

KHN: ‘FNV HOUDT VAST AAN
IRREËLE LOONEISEN
EN INGEWIKKELDE VERREKENINGEN’

KHN: ‘FNV Horeca houdt vast aan irreële looneisen, terugwerkende kracht, ingewikkelde verrekeningen en dubbele loonsverhogingen voor KHN-leden die op dit moment het AVR volgen. Daarmee legt FNV Horeca de last vooral bij KHN-leden’, aldus de KHN-delegatie. ‘Het doel om snel tot een cao te komen en om ook op korte termijn met een sociale agenda voor de toekomst te starten, kan dan niet worden bereikt.’

KHN, FNV Horeca en CNV Vakmensen spraken deze zomer af om te gaan onderhandelen over het omzetten van het AVR naar een horeca cao met een regeling voor seizoenswerk en invalwerk en een aanpassing van de lonen, zo meldt de branchevereniging verder nog. ‘Dat kan alleen slagen als de lasten ervan evenwichtig in de tijd – en dus niet met terugwerkende kracht-  en over alle werkgevers worden verdeeld. De KHN-delegatie blijft zich daarvoor inzetten.’
Daarnaast was en is het uitgangspunt van KHN dat ook met een nieuwe horeca cao maatwerk voor individuele horecaondernemers mogelijk moet zijn. ‘Tijdens eerdere gesprekken heeft KHN dat meerdere keren benadrukt.’

Sinds 1 april 2014 is er geen cao horeca.

Lees hier alle relevante artikelen over de cao-onderhandelingen

Reageer op dit artikel