nieuws

Scherpere regels financiering horeca Amsterdam

Horeca 1694

Scherpere regels financiering horeca Amsterdam

De gemeente Amsterdam scherpt de regels aan rond de financiering van horeca in de hoofdstad vanwege zorgen dat crimineel of zwart geld wordt witgewassen. Uit een onderzoek komt namelijk naar voren dat bij de aanvraag van nieuwe horecavergunningen in meer dan de helft van de gevallen gebruik wordt gemaakt van onderhandse financieringen, leningen die niet zijn afgesloten bij een bank.

Burgemeester Femke Halsema informeerde de gemeenteraad over het rapport. De herkomst van de onderhandse leningen is niet altijd duidelijk, ook niet na het stellen van aanvullende vragen. Dit leidt echter per definitie niet altijd tot het buiten behandeling stellen of weigeren van de aanvraag. Er worden dus ook horecavergunningen verstrekt bij niet transparante herkomst van financiering, wat volgens Halsema een zorgelijke constatering is die vraagt om aanpassing van de werkwijze van de gemeente.

Hoog risico ‘fout geld’

Uit het onderzoek zou ook blijken dat een kwart van de nieuwe aanvragen voor een horecavergunning kan worden aangeduid met een gemiddeld tot hoog risico als het gaat om investering van ‘fout geld’.

Maatregelen

In het rapport staan een aantal aanbevelingen zoals bijvoorbeeld het aanscherpen van de screening en het aanvraagproces en extra training en opleiding voor vergunningverleners. Verder zal met name geld uit het buitenland beter op de herkomst worden beoordeeld. Een aantal maatregelen is reeds gerealiseerd of wordt momenteel doorgevoerd.

Geen financiering van de bank?

Geen financiering van de bank?

Zo loopt er een pilot waarbij horeca-aanvragen met een onduidelijke financiering buiten behandeling zijn gesteld. De rechter keurde deze werkwijze vorig jaar goed. Halsema wil dit middel blijvend inzetten. Wordt de herkomst van het geld niet transparant, dan neemt de gemeente de aanvraag niet in behandeling.


Deze week is de stelling: ‘Financiering horeca zonder eigen geld niet te doen’. Lees hier de meningen van Wim Wiersma van The Colour Kitchen in Utrecht en Erik de Jong van Rum Barrel in Amsterdam.

Reageer op dit artikel