Hoteliers zamelen geld in voor Ronald McDonald - Misset Horeca