nieuws

Amsterdam: klachten woningverhuur toeristen

Hotel

Veel huurwoningen in Amsterdam die bedoeld zijn voor expats, worden aan toeristen verhuurd. De verhuur van deze expatwoningen aan toeristen leidt tot veel overlast bij omwonenden. Dit staat in een rapport dat donderdag 3 oktober is gepresenteerd.

Amsterdam: klachten woningverhuur toeristen

‘We hebben in de afgelopen maanden samen met de stadsdelen fors opgetreden tegen illegale hotels en andere vormen van ongewenste verhuur. Daarbij sluiten we gebouwen en delen we forse boetes uit. En dat blijven we doen. Op dit moment bekijken we of de regels verder kunnen verfijnen en verduidelijken, en daarin nemen we de resultaten van dit rapport ook mee,’ zegt de Amsterdamse wethouder Freek Ossel in een reactie op het rapport ‘Ik doe geen oog meer dicht’, een onderzoek naar ‘shortstay-verhuur’ in de Amsterdamse binnenstad.

In het rapport staat dat omwonenden last hebben van nachtelijk lawaai, gestamp, gebots met koffers in de trappenhuizen en vuilniszakken op de stoep. In shortstay-woningen kunnen buitenlandse werknemers voor een periode van 5 dagen tot 6 maanden verblijven. In het rapport staat dat de shortstay-woningen maar zelden verhuurd worden aan expats. Via de website meldshortstay.nl kwamen klachten binnen over 101 woningen, waarbij het 59 keer ging om geluidsoverlast van bijvoorbeeld dronken toeristen die na het uitgaan hun feestje voortzetten in de woning. Slechts 21 van de 101 woningen bleek over een shortstay-vergunning te beschikken.

Reageer op dit artikel