nieuws

Airbnb moet stoppen met verwerken burgerservicenummers parpoort

Hotel 2624

Vakantieverhuurplatform Airbnb stopt met het verwerken van burgerservicenummers (BSN). Dat gebeurt op aandringen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Airbnb verwijdert het BSN uit alle digitale kopieën van paspoorten, ook die eerder zijn verzameld, aldus de privacywaakhond. Om een huis te huren via Airbnb moeten mensen een kopie van hun paspoort uploaden.

Airbnb moet stoppen met verwerken burgerservicenummers parpoort

Bij de AP kwamen rond de honderd signalen binnen van Nederlanders over onrechtmatig gebruik van hun BSN. Het nummer is uniek en herleidbaar tot de persoon. Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen verwerken als zij hiervoor een wettelijke basis hebben.

Kopie paspoort

In sommige hotels en vakantieparken wordt nog steeds ‘standaard’ een kopietje van een paspoort of een rijbewijs van gasten gemaakt. Mag dat eigenlijk? Het korte antwoord is ‘nee’. In de horeca is het kopiëren van een paspoort of rijbewijs niet toegestaan. KHN geeft uitleg over de wettelijke regels.

Voor aanbieders van nachtverblijf (onder andere hotels, vakantieparken en campings) geldt bovendien dat ze verplicht zijn om hun gasten te registreren. Dan lijkt het het gemakkelijkst om een kopie of een scan van het legitimatiebewijs te maken. Dit is alleen meestal wettelijk niet toegestaan.

Gewone en Bijzondere Persoonsgegevens

Identiteitsbewijzen bevatten persoonsgegevens, dat zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Er zijn gewone persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats én er zijn zogeheten bijzondere persoonsgegevens. Op een identiteitsbewijs staan twee bijzondere persoonsgegevens: de pasfoto en het burgerservicenummer.

Verwerken van bijzondere persoonsgegevens mag niet

Het verwerken (vastleggen, ordenen, bewaren) van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij er een uitzondering in de wet staat. Voor private partijen , zoals in de horeca, is dat niet het geval. Het kopiëren van identiteitsdocumenten van klanten betekent dat er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt en omdat hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat, is dit niet toegestaan.

Reageer op dit artikel