nieuws

Zeeuwse horeca doorgelicht op fraude

Restaurant

Honderdvijftig Zeeuwse horecabedrijven worden verdacht van fraude. Er is een speciaal Horeca Interventie Team (HIT) opgericht om ze vanaf deze maand door te gaan lichten.

Zeeuwse horeca doorgelicht op fraude

Dat heeft de Arbeidsinspectie laten weten. Die heeft samen met de Belastingdienst, douane, politie, sociale recherche en UWV signalen gekregen dat er wordt gefraudeerd. ‘Dat is het moment dat die diensten gezamenlijk een horeca interventieteam oprichten’, zegt Magda de Vetten van de Arbeidsinspectie in BN/De Stem. ‘Door deze aanpak worden malafide bedrijven helemaal doorgelicht.’

De inspecties duren tot mei volgend jaar. De diensten controleren op onder meer uitkeringsfraude, illegale arbeid en ontduiking van belastingen en premies. Het HIT controleert verder op zwart werk en naleving van gemeentelijke vergunningen. Ook onderbetaling, uitbuiting en illegaal verblijf worden aangepakt.

Bij vermoedens van complexe, grootschalige fraude wordt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ingeschakeld. De controles zullen gericht plaatsvinden op basis van vooronderzoek, signalen of eerdere ervaringen. De Vetten: ‘Bonafide horeca-ondernemingen worden zoveel mogelijk ontzien.’

De controles zullen vooral plaatsvinden in het toeristenseizoen. ‘Dan wordt extra personeel ingezet, wat de kans op fraude vergroot’, aldus De Vetten.

Ten onrechte niet-afgedragen belasting en premies moeten alsnog worden betaald, verhoogd met fikse boetes, aldus De Vetten. Op illegale arbeid krijgt de werkgever een boete van 8000 euro per werknemer, voor onderbetaling is het maximum per personeelslid 6700 euro. Fraudeurs moeten ten onrechte verkregen uitkeringen terugbetalen; bij hoge bedragen wordt justitie ingeschakeld.

Bedrijven die in de fout zijn gegaan, kunnen ook in de jaren erna controles verwachten. Voor Koninklijk Horeca Nederland afdeling Zeeland komt de controle als een volslagen verrassing. Dick van de Velde van KHN: ‘Ons is er niets van bekend. We kennen ook geen ondernemers die fraude plegen.’

Reageer op dit artikel