nieuws

Subsidie duurzame inzetbaarheid horecapersoneel: 8 – 12 april 2019

Restaurant 1015

Subsidie duurzame inzetbaarheid horecapersoneel: 8 – 12 april 2019

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer gezond aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Europees Sociaal Fonds) in het leven geroepen. Subsidie aanvragen kan in 2019 van 8 tot en met 12 april.

Het totale subsidiebudget voor de ESF-ronde van 2019 bedraagt € 15 miljoen.

De subsidie per project bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen. Bij 40 werknemers is dat omgerekend 25 euro per werknemer per maand.

De projectactiviteiten mogen pas worden uitgevoerd na toekenning van de subsidie.

Hiermee kunnen werkgevers – dus ook horecaondernemers – subsidie ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan de doelstelling om mensen langer gezond aan het werk te houden. Zowel bedrijven als (overheids)instellingen kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur.

8 tot en met 12 april

Het totale ESF-programma heeft een looptijd van 2014 t/m 2020. In 2018 waren er twee gelegenheden om subsidie aan te vragen. Voor het jaar 2019 is er slechts één aanvraagtijdvak gepubliceerd. Van 8 april t/m 12 april is het mogelijk om subsidie aan te vragen.

Lees meer

Lees meer

Investeren in jouw mensen is belangrijk. Daarom heeft de regering daar de afgelopen jaren breed op ingezet. Er is heel veel geld via het ESF-programma vrijgemaakt voor projecten gericht op het beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het aan het werk helpen en houden en het scholen en coachen van de beroepsbevolking.

Loopbaan – gezond – veilig

De focus ligt op onderwerpen zoals loopbaanontwikkeling en gezond en veilig werken, (persoonlijke) ontwikkeling en welzijn. Zeker nu er sprake is van personeelstekorten zijn dit extra belangrijke onderwerpen.

Wat komt in aanmerking:

* HR advies (o.a. rolverduidelijking, functieprofielen)
* Veilig en gezond werken (vitaliteit, bewustwording)
* Loopbaanontwikkeling en leercultuur
* Interne mobiliteit
* Coaching
* Vermindering van stress
* Meer werkplezier creëren
* Onderlinge communicatie en samenwerking
* Balans tussen werk en privé
* Binden & Boeien

Het is nog niet duidelijk of de subsidiemogelijkheden ook volgende jaren beschikbaar zijn. Het lijkt erop dat deze niet meer voor de reguliere bedrijven beschikbaar komt, maar wel voor de meer ‘kwetsbare groepen’, dus dit is mogelijk echt de laatste kans.

>>> Subsidie aanvragen of meer informatie?


 

Reageer op dit artikel