Hotels profiteren van toename consumentenvertrouwen

Hotels profiteren van toename consumentenvertrouwen

De verwachte afzet- en werkgelegenheidsgroei van het MKB overtreft die van het grootbedrijf in 2015. In het MKB wordt een afzetgroei van 2,25% verwacht tegenover 2,0% in het grootbedrijf. Dat meldt het rapport 'Algemeen beeld van het MKB in 2015 Verder leidt een lage inflatie tot meer consumentenvertrouwen. Wat zich naar meer besteding in de horeca vertaalt. Met name hotels en restaurants profiteren hiervan.

De werkgelegenheid in het MKB zal met 1,0% toenemen. Dit komt neer op ongeveer 45.000 werkenden. De werkgelegenheidsgroei in het grootbedrijf blijft hierbij achter met een groei van 0,5%. Deze groei komt neer op ruim 10.000 werkenden.

Toename vraag zakelijke diensten

De aantrekkende Nederlandse economie leidt eveneens tot meer vraag naar zakelijke diensten. In 2014 was dit al te zien in een sterkere vraag naar diensten van architecten, marketingbureaus en uitzendbureaus. In 2015 zal de vraag naar zakelijke diensten op een breed front toenemen. De groothandel zal in 2015 met een afzetgroei van 3,25% de sterkste groei laten zien.

Meer consumentvertrouwen stimuleert afzet

Het vertrouwen van consumenten neemt toe. Mede dankzij een zeer lage inflatie, kan de koopkracht in 2015 toenemen. Dit vertaalt zich onder meer in een toename van de bestedingen in de horeca (1,5%). In de horeca zullen de hotelbranche en restaurants groeien. Veranderende consumentenvoorkeuren maken dat cafés minder in trek zijn.