Van Rijn: 'VNG Pilot blurring is in strijd met wet'

Van Rijn: 'VNG Pilot blurring is in strijd met wet'

Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd niet door te gaan met de pilot die verkoop van winkelproducten in de horeca mogelijk maakt.

Dit omdat dit in strijd is met de wet. VNG startte op verzoek van een aantal gemeenten de pilot die loopt van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017.

DHW

Gemeenten hebben een aantal praktische knelpunten rond de uitvoering van de Drank- en Horecawet (DHW) voorgelegd aan de VNG met het verzoek onderzoek te doen naar oplossingen die aansluiten op de huidige praktijk. VNG wil met de onderzoekspilot ‘gemengde horecabestemming’ antwoord krijgen op de vraag in hoeverre het, met het oog op de horecawet, mogelijk is bepaalde mengvormen van horeca en detailhandel (blurring) toe te staan.

Verboden

'De Drank- en Horecawet bevat meerdere verboden om vermenging van functies tegen te gaan met als doel consumenten en jongeren te beschermen', zo schrijft de staatssecretaris in reactie hierop.

'De belangen van volksgezondheid, openbare orde en veiligheid in het algemeen en bescherming van jongeren tegen de schadelijke gevolgen van alcohol in het bijzonder, staan daarbij voorop. De wet voorziet niet in een mogelijkheid voor experimenten.'

Van Rijn: 'Uit de oproep die VNG nu doet, blijkt dat gemeenten worden opgeroepen om ondernemers bewust de regels van de DHW te laten overtreden en experimenten aan te gaan buiten de kaders van de wet.' De staatssecretaris schrijft verder dat hij de Tweede Kamer heeft toegezegd om de mengformules van horeca en retail mee te nemen in de evaluatie van de DHW. 'Ik ga er vanuit dat gemeenten niet zullen deelnemen aan een pilot die niet past binnen de grenzen van de DHW.'

Bekijk deze collectie

Wetgeving

In deze collectie alles over wetten en regels waar de horeca mee te maken heeft. Van de recente wijzigingen in de pensioenwet tot inzichten in de Bibob-regelgeving. Leer hoe je aan wet- en regelgeving voldoet en hoe je vergunningen aanvraagt.