Rechter zet streep door Heineken Hoek hotel

Rechter zet streep door Heineken Hoek hotel

De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag 3 oktober een streep gezet door de omgevingsvergunningen voor het slopen van de huidige Heineken Hoek en het bouwen van een nieuwe Heineken Hoek met hotel op het Leidseplein in de hoofdstad.

Pandeigenaar Caransa wil op de plek van de Heineken Hoek een nieuwe Heineken Hoek bouwen en daarin een hotel met horecavoorzieningen vestigen. Won Yip zou de nieuwe Heineken Hoek gaan exploiteren. Eigenaar van het vastgoed is Caransa. Heineken zit tussen de pandeigenaar en exploitant in. Eerder zei Won Yip tegen Misset Horeca dat hij het hele pand zelf gaat exploiteren; zowel het grand café als het hotel.

Bouwvergunning

Plan was dat het pand medio 2018 zou worden opgeleverd. Om dit mogelijk te maken vroeg Caransa op 1 juli 2015 een bouwvergunning aan voor het oprichten van een nieuwe Heineken Hoek met de functies horeca en hotel. Op 7 september 2015 werd een sloopvergunning voor het geheel slopen van de huidige Heineken Hoek aangevraagd.  Het college verleende aan Caransa de gevraagde bouwvergunning voor het oprichten van het nieuwe gebouw ‘Heinekenhoek’ met in de kelder, op de begane grond en op de eerste verdieping behoud van de horecavoorziening en op de bovenliggende verdiepingen 36 hotelkamers met daarbij behorende entree op de begane grond en lobby op de eerste verdieping.

Bezwaar

De Vereniging Vrienden van der Amsterdamse Binnenstad (VVAB) stapte echter naar de rechter omdat het bouwplan niet ruimtelijk en stedenbouwkundig inpasbaar zou zijn door het fors overschrijden van de bouw- en goothoogte. Het zes verdiepingen hoge gebouw zou het historische karakter van het Leidseplein tevens verstoren. Het pand, in combinatie met de nieuwe steile kap, wordt volgens de vereniging hoger dan het bestemmingsplan daar toelaat. Bovendien zou het hotel in strijd zijn met het nieuwe hotelbeleid. Volgens de huidige hotelstop zou er op de locatie volgens de vereniging namelijk alleen ‘bij hoge uitzondering’ een hotel mogen worden geopend.

Oordeel rechter

De rechtbank oordeelde deze week dat de bouwvergunning zodanige gebreken bevat dat het college zijn werk over moet doen. Daarnaast zou het college zich niet aan haar eigen hotelstop hebben gehouden. Het moet daarom een nieuw besluit nemen met inachtneming van deze uitspraak. Dat betekent dat het college moet stilstaan bij de vraag of sprake is van strijd met de Structuurvisie op de genoemde onderdelen toerisme en hoogbouw. Verder zal het college nader moeten motiveren of aan het hotelbeleid is voldaan.

Sjoerd Kooistra

Er wordt al jaren gepraat over renovatie en herbouw van deze bekende horecalocatie die ooit in handen was van horecamagnaat Sjoerd Kooistra. Heineken Hoek zou eigenlijk tot 2021 door Sjoerd Kooistra gehuurd worden, maar door diens dood in juni 2010 zijn de contracten herzien. Momenteel is Bert van der Leden van IQ Creative exploitant van de locatie. Won Yip zei in een eerder interview tegen Misset Horca dat hij al vanaf 2002 aast op de Heineken Hoek. ‘Ik was toen al met Kooistra in gesprek. In mijn ogen draait namelijk alles om de locatie.’

Lees ook: Heineken Hoek: rechtszaak om verleende vergunning