Meer horecazaken onder verscherpt toezicht NVWA

Meer horecazaken onder verscherpt toezicht NVWA

Steeds meer horecagelegenheden staan onder verscherpt toezicht van de De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De stijging van het aantal bedrijven onder verscherpt toezicht heeft te maken met het feit dat de NVWA steeds meer risicogericht controleert. Daarnaast is het interventiebeleid aangepast.

Uit de inspectierapporten van NVWA blijkt dat 485 horecazaken in 2017 onder verscherpt toezicht stonden. Dat zijn 155 horecazaken meer dan in 2014.

Verklaring stijging

De stijging van het aantal bedrijven onder verscherpt toezicht heeft te maken met het feit dat de NVWA steeds meer risicogericht controleert. Daarnaast is het interventiebeleid aangepast, waardoor bedrijven sneller onder verscherpt toezicht worden geplaatst. 'We inspecteren vooral daar waar we verwachten dat de risico’s voor de voedselveiligheid het grootst zijn. Die risicogerichte aanpak heeft als gevolg dat we meer niet-nalevers in beeld krijgen: incidentele niet-nalevers en structurele niet-nalevers. Deze cijfers zeggen dus niet zo veel over het algemene naleefniveau. Maar we kunnen hieruit wel concluderen dat ons risicogerichte toezicht effectief is',  zei inspecteur-generaal NVWA Harry Paul daar in een nieuwsbericht in 2016 over.

KHN reageert ook op de cijfers. 'Het is goed dat de NVWA controleert op de voedselveiligheid in de horeca. Iedere ondernemer moet de voedselveiligheid op orde hebben en daar waar dat niet goed is, moet ingegrepen worden. Gelukkig gaat het bij het grootste deel van de horecaondernemers in Nederland goed', aldus de branchevereniging wijzend op het feit dat  er  meer dan 46.500 horecazaken in Nederland zijn waar je kunt eten en drinken.

Wanneer onder verscherpt toezicht

Inspecteurs van de NVWA controleren op hygiëne, omgang met voedsel en ongediertewering. Als sprake is van 1 of meer ernstige tekortkomingen, wordt een boeterapport opgemaakt. Bedrijven onder regulier NVWA-toezicht die ondanks opgelegde maatregelen onder de maat blijven presteren, komen onder verscherpt toezicht te staan. Dat gebeurt als het bedrijf in een tijdsbestek van 2 jaar, 3 boetes krijgt opgelegd of als er direct gevaar voor de volksgezondheid is.

Openbaar

De NVWA heeft in het kader van een WOB-verzoek inspectiejournaals van horecabedrijven die in de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 onder verscherpt toezicht van de NVWA stonden openbaar gemaakt.

Bij dit WOB-verzoek is ook gevraagd om een overzicht van alle meldingen die in de periode 2012 tot 2017 zijn gedaan door mensen die zeggen dat zij ziek zijn geworden van het eten of drinken van voedsel.

Van de 447 onderzochte horecazaken zijn maar liefst 168 tijdelijk door de NVWA gesloten, blijkt uit onderzoek van RTL. Dit gebeurt als bedrijven ondanks drie eerdere boetes toch minstens twee keer opnieuw in de fout gaan. De horecazaak mag de deuren dan pas weer openen als alles in orde is.

Spoedsluiting

De zwaarste maatregel die de NVWA kan opleggen, is een spoedsluiting. Een spoedsluiting wordt opgelegd wanneer sprake is van een ernstig risico voor de volksgezondheid.  In dit geval wordt niet gekeken naar eerdere misstappen. 27 van de onderzochte restaurants kregen te maken met zo’n spoedsluiting.

Verscherpt toezicht

Het verscherpte toezicht verloopt volgens een vastgestelde werkwijze die bestaat uit 2 onderdelen: na het 1trajectdeel stroomt het bedrijf - na voldoende verbetering - door naar het 2e traject, om uiteindelijk weer onder het reguliere toezicht te vallen. Tijdens het 1e deel krijgt het bedrijf inspecties, zijn er gesprekken met de ondernemer en is er sprake van aanvullende acties als sanctionerende en corrigerende interventies van de kant van de NVWA. Het 2e deel beslaat een periode van 8 maanden waarin het bedrijf een aantal keer wordt bezocht. In deze periode wordt bepaald of het bedrijf blijft voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Het uiteindelijke doel van het hele traject is het verbeteren van de regelnaleving op het gebied van voedselveiligheid.

Toename meldingen voedselvergiftiging

Uit rapportages blijkt sinds 2016 een toename van het aantal meldingen voedselvergiftiging bij de NVWA. In 2015 vond een wijziging plaats in de registratiecriteria van meldingen voedselvergiftiging bij de NVWA; in tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn vanaf dat moment in de rapportage ook niet-anonieme meldingen van uitbraken (twee of meer zieken) waarbij geen monstername heeft plaatsgevonden meegenomen in de rapportage. Dit verklaart enerzijds de toename van het aantal geregistreerde meldingen voedselvergiftiging. Anderzijds is mogelijk de meldingsbereidheid toegenomen.

Bekijk deze collectie

Hygiëne

Hygiëne in de horeca is een randvoorwaarde. In deze collectie staan effectieve strategieën voor insectenbestrijding en de nieuwste technieken voor grondige schoonmaak. Met de tips is de gezondheid van je gasten gewaarborgd.