Alle horeca vanaf zondag 15 maart dicht tot en met 6 april

Alle horeca vanaf zondag 15 maart dicht tot en met 6 april
25 tot 30 procent van de horecazaken zou de deuren gesloten houden

Alle horeca gaan vanaf 18 uur zondag dicht tot en met 6 april. Dat is zondag bekend gemaakt tijdens de speciale persconferentie over het coronavirus.

Alle scholen en de kinderopvang gaan van maandag 16 maart tot en met 6 april dicht. Wel wordt opvang geregeld voor kinderen van mensen die in cruciale sectoren werken, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of bij hulpdiensten. Ook allerlei andere instellingen zoals coffeeshops en sauna's moeten de deuren sluiten. Dat heeft het kabinet besloten, zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zondag na overleg met het RIVM en brancheorganisaties.

'Lokale autoriteiten zijn geïnformeerd dat horecazaken om 18:00 de deuren gesloten moet hebben.' Ook werd gezegd: 'Dit is wellicht nog niet de laatste maatregel.' Of afhaal of bezorging nog wel mogelijk is, is niet bekend. 'Die details worden later uitgewerkt', zo luidt de reactie op de vraag vanuit het publiek.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Reactie FNV Horeca

FNV Horeca is geschrokken van het drastische besluit om de horeca te sluiten. Desondanks heeft FNV Horeca begrip voor de genomen maatregelen.

De gevolgen voor horecamedewerkers zijn desastreus te noemen, daarom roept FNV Horeca de overheid op om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Dit probleem is niet een probleem wat alleen opgelost kan worden. FNV Horeca treed daarom zo snel als mogelijk in overleg met sociale partners om de gevolgen te bespreken.

De telefoon bij FNV Horeca staat de afgelopen dagen roodgloeiend met vragen van bezorgde horecamedewerkers. 'Ze worden door hun werkgever afgebeld of naar huis gestuurd; een logisch gevolg wanneer er minder werk is. Voor een korte periode kan dit soms opgevangen worden door het inzetten van plusuren, maar in de eerste twee maanden van het jaar worden deze vaak al afgebouwd. Daarnaast worden medewerkers gevraagd om hun vakantierechten vrijwillig in te zetten. FNV Horeca is van mening dat de gevolgen van het coronavirus niet bij de medewerker kan worden neergelegd.'

Wat nu?

Gert Boonen van De Boterlap meldde eerder deze dag dat hij de beslissing had genomen om zijn horecazaak te sluiten. Hoe regel je dit met je personeel en de betalingen?, vroegen we Gert Boonen van De Boterlap

  • Werktijdverkorting aanvragen
  • Betalingen vooruitschuiven
  • Uitstel bij de belasting aanvragen
  • Ga in gesprek met de verhuurder en vraag uitstel aan

Boonen geeft aan een financiële buffer te hebben. ‘Daarom komt het goed. Daar hebben we hard voor gewerkt. Als je geen buffer hebt, dan wordt het zwaar. Dat moet je misschien personeel ontslaan.’

Hoe zit het met werktijdverkorting?

Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Werktijdverkorting houdt concreet in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is in dienst blijven van de werkgever, terwijl de niet-gewerkte uren worden betaald vanuit de WW.

De werkgever bespaart hiermee loonkosten, en er wordt voorkomen dat werknemers overhaast worden ontslagen, die enige tijd later wellicht weer hard nodig zijn binnen het bedrijf. Het coronavirus wordt door het kabinet aangemerkt als een buitengewone omstandigheid waarvoor een beroep gedaan kan worden op de bestaande regeling voor werktijdverkorting.

Er moet sprake zijn van een direct verband tussen de werkvermindering en de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Bedrijven komen in aanmerking als ze minimaal 2, tot maximaal 24 weken 20% minder werk in de gehele onderneming hebben. De Staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers. Let op: de werknemers blijven wel gewoon in dienst.

Zeker nu veel ondernemers vermoedelijk een deel van de oproepcontracten hebben ingewisseld voor vaste uren contracten vanwege de WAB is het raadzaam deze mogelijkheid in de gaten te houden. Ga voor verder informatie naar de website van het ministerie van SZW.


Meer berichen over corona
Restaurants en cafés dicht vanaf zondag 15 maart 18 uur
Hotelkamers mogen wel in bedrijf blijven
Restaurants: afhalen mag niet: bezorgen wel
Extra krediet voor ondernemers maandag beschikbaar
KHN wil 5 miljard euro voor steun aan horeca
New York sluit ook horeca en scholen