Zo vraag je uitstel betaling belasting aan

Zo vraag je uitstel betaling belasting aan

Door het verplicht sluiten van alle horecazaken in Nederland zijn veel liquiditeitsproblemen ontstaan. Het kabinet heeft daarom een versoepeling doorgevoerd om bijzonder uitstel van betaling van belastingen te krijgen. Als horecaondernemer kun je bijzonder uitstel aanvragen voor de inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

Wanneer kun je uitstel van betaling aanvragen?

Je kunt pas uitstel van betaling aanvragen zodra aanslagen inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en de omzetbelasting zijn opgelegd. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen inkomsten- en vennootschapsbelasting enerzijds en loonheffingen en omzetbelasting anderzijds.

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kun je uitstel vragen zodra de Belastingdienst een definitieve aanslag met een te betalen bedrag aan je hebt opgelegd. Voor een voorlopige aanslag, van bijvoorbeeld 2020, is het niet mogelijk om uitstel te vragen. Wel kun je deze aanslag verminderen, zodat je deze voorlopige aanslag op dit moment niet hoeft te betalen.

Loonheffingen en omzetbelasting

Voor de loonheffingen en omzetbelastingen verricht je de betaling op basis van je aangifte. Je ontvangt hier in eerste instantie geen aanslag voor. Wanneer je de verschuldigde belasting op aangiften niet hebt betaald, dan ontvang je van de Belastingdienst een naheffingsaanslag (met een boete wegens niet betalen). Voor deze aanslag kun je dan uitstel van betaling aanvragen. Het is belangrijk dat je wel de aangifte tijdig indient!

Voorbeeld: Kun je bijvoorbeeld de loonheffingen van februari 2020, die je voor 31 maart 2020 moet betalen, niet betalen? Dan ontvang je in april 2020 de naheffingsaanslag en vraag je voor deze aanslag uitstel van betaling.

Melding betalingsonmacht

Exploiteer je je horecabedrijf in een besloten vennootschap? Dan moet je als eigenaar/bestuurder niet uitsluitend uitstel van betaling aanvragen, maar zeker ook niet vergeten om een melding betalingsonmacht in te dienen, ter voorkoming van aansprakelijkheid. Meer hierover leest u in dit artikel over betalingsonmacht.

De aanvraag van uitstel van betaling

Welke stappen moet u nemen om uitstel van betaling aan te vragen:

1. Bekijk samen met je fiscalist en accountant of je uitstel van betaling van belastingen noodzakelijk is en op welk moment je het verzoek gaat doen. Let op: Dit kan pas nadat er een aanslag is opgelegd! Uitstel aanvragen voordat een betalingsverplichting ontstaat is niet mogelijk.

2. Stel een brief op voor de Belastingdienst met de mededeling dat er geen betaling kan plaatsvinden. In de brief moet worden aangegeven dat je als gevolg van de corona-uitbraak betalingsproblemen heeft.

3. Dien een melding in van betalingsonmacht bij het niet meer kunnen betalen van de loonheffingen en/of omzetbelasting. Deze melding moet binnen twee weken na de betalingstermijn binnen zijn bij de Belastingdienst. Ook voor de betaling van pensioenpremies moet je een melding betalingsonmacht pensioenpremies indienen bij het pensioenfonds.

Let op: De betalingstermijn voor de aangifte loonheffingen van de maand februari eindigt op 31 maart. Dit betekent dat de melding betalingsonmacht moet worden gedaan voor 14 april.

Stappen zijn doorlopen: hoe verder?

Nadat je brief met het verzoek om bijzonder uitstel van betaling is ontvangen bij de Belastingdienst, stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Je krijgt dan van de belastingdienst 3 maanden uitstel van betaling. Mocht je na 3 maanden niet in staat zijn om te betalen, dan kun je voor een verlenging van het uitstel vragen. De belastingdienst zal dan wel om aanvullende informatie en een verklaring van een deskundige kunnen vragen. De verklaring van de deskundige is dus niet meer direct nodig, zoals eerst wel door de belastingdienst werd aangegeven.

Een boete wegens het niet tijdig betalen van btw en/of loonheffingen hoef je niet te betalen. Als te laat belasting wordt betaald, is normaal gesproken rente verschuldigd aan de Belastingdienst. Deze regeling wordt ook aangepast. De invorderingsrente en belastingrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.

Let op: het uitstel van betaling geldt per belastingsoort en per belastingplichtige. Dit betekent dus dat bij uitstel voor een groep belastingplichtigen, per belastingplichtige melding moet worden gemaakt van het uitstel en de betalingsonmacht. In één verzoek kun je wel voor meerdere aanslagen uitstel van betaling vragen, maar dit is ook pas mogelijk wanneer je deze aanslagen heeft ontvangen.

Hulp nodig?

Wij kunnen ons voorstellen dat u op dit moment veel moet regelen. Indien gewenst kunnen de horecaspecialisten van DRV Accountants & Adviseurs uitstel van betaling voor je aanvragen.

Dit is een partnerbijdrage van DRV. Bekijk hier een volledig overzicht vanal hun partnerberichten.


Onderdeel van de collectie

Financieel

Bij het exploiteren van een horecazaak komt enorm veel kijken. Vooral op financieel gebied. In deze collectie staan tips & tricks om het rendement van je horecazaak te verhogen. Ook bevat de collectie kennisartikelen over financiering en (het voorkomen van) faillissement.