Oproep om NOW-regeling voor horeca te versoepelen

Oproep om NOW-regeling voor horeca te versoepelen

Diverse brancheorganisaties, waaronder KHN, dringen bij de overheid aan om de NOW-regeling aan te passen. Horecabedrijven die onderdeel zijn van een groter concern, worden gedupeerd binnen de huidige maatregel.

Capriole Café uit Den Haag komt bijvoorbeeld binnen de huidige NOW-regeling horeca niet of maar voor een klein deel in aanmerking voor compensatie van de loonkosten van het verplicht gesloten horecabedrijf. Terwijl de meeste horecabedrijven tot 90 procent vergoed krijgen.

Capriole is namelijk samen met twee koffiegroothandels onderdeel van een concern. Volgens de huidige maatregel zouden de koffiegroothandels volledig moeten opdraaien voor de kosten van de sluiting van het café. ‘Dat kan niet. Dan vallen al mijn bedrijven om,’ uit Ultee zijn noodkreet.

NOW-regeling horeca

Ook startende ondernemers die in de referentieperiode nog geen omzet draaiden, komen niet in aanmerking voor de NOW-regeling. Bijvoorbeeld ondernemers die pas in maart 2020 gestart zijn. in de meeste gevallen hebben zij wel een compleet team staan en ook aanloopkosten gemaakt. No Rules van Jacob-Jan Boerma dat nog niet verder was gekomen dan proefdraaien voor familie en vrienden, valt nu buiten de boot. 

Als van een groter concern verplicht een onderdeel moet sluiten, wordt er toch gerekend met de totale omzetdaling van het concern. Deze rekenmethode kan grote gevolgen hebben voor de tegemoetkoming in de loonkosten.

Drie bedrijven in een

Pascal Ultee van Capriole Café uit Den Haag heeft samen met zijn zus één concern dat bestaat uit drie onderdelen: één horecabedrijf en twee koffiegroothandels. Eén in Nederland en één in België. Deze groothandels hebben een andere – niet horeca gerelateerde - SBI-code.

‘Wij hebben in ons horecabedrijf in maart te maken met een omzetdaling van 80 procent. Er zijn binnen ons concern dus nog twee andere bedrijven (geen horeca) die aanmerkelijk groter zijn en waar de omzetdaling (vooralsnog) minder dan 20 procent is.

Op basis hiervan zouden we in de huidige situatie voor het horecabedrijf (ondanks de sluiting en in april een omzetdaling van 100 procent) toch niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van de NOW regeling. De regeling gaat er ten onrechte vanuit dat de andere bedrijven binnen een concern de last zouden moeten kunnen dragen. Dat is zeker niet het geval.’

De oplossing kan zijn dat de concerngerelateerde voorwaarden alleen toegepast worden als de bedrijven in het concern in een vergelijkbare SBI categorie actief zijn.

Ultee snapt dat de overheid zich zorgen maakt dat er binnen een concern sprake kan zijn van omzetverplaatsing van de ene BV naar de andere BV om zo misbruik te maken van de regeling. ‘Echter hier zou ook achteraf op gecontroleerd kunnen worden met behulp van een verplichte accountantscontrole.’

Reactie Dirk Beljaarts KHN

En voor dit laatste heeft ook KHN-directeur Dirk Beljaarts gepleit. ‘Wij hebben samen met VNO-NCW aangedrongen soepeler met de NOW-maatregel om te gaan. Fraude moet zeker voorkomen worden, maar wij willen dat het omgedraaid wordt en dat achteraf wordt gecontroleerd.' KHN wil ook versoepeling voor startende ondernemers.

Ook Bovag en Bouw willen soepeler regels

Ook branchevertegenwoordigers als Bovag, Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben aangedrongen op versoepeling van de NOW maatregel.

Partijen in de voedingstuinbouw en caravanbedrijven zijn van mening dat binnen de huidige regeling te weinig rekening wordt gehouden met seizoensinvloeden.


Bekijk deze collectie

Wetgeving

In deze collectie alles over wetten en regels waar de horeca mee te maken heeft. Van de recente wijzigingen in de pensioenwet tot inzichten in de Bibob-regelgeving. Leer hoe je aan wet- en regelgeving voldoet en hoe je vergunningen aanvraagt.